ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน

GO3WAW-EK003 When I am in East Europe โปแลนด์ - เชก – เยอรมนี - ออสเตรีย –ฮังการี 10 วัน 7 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)

รหัสทัวร์
SPLT191436

ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน
พักโรงแรม 3 ดาว

เริ่มต้น
52,900 บาท

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ รับได้ Group Size
24 พ.ค. 62 - 2 มิ.ย. 62 52,900 61,400 แสดง - 36 36

รายละเอียดการเดินทาง