ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน

ZDAD22 เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน เว้ [เลสโก หวานใจบาน่าฮิลส์] - พักบาน่าฮิลส์ 1 คืน 4D3N

รหัสทัวร์
SPLT191457

ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
พักโรงแรม 4 ดาว

เริ่มต้น
13,999 บาท

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆรับได้Group Size
22 ส.ค. 62 - 25 ส.ค. 62 14,999 19,499 แสดง - 25 25
23 ส.ค. 62 - 26 ส.ค. 62 14,999 19,499 แสดง - 25 25
29 ส.ค. 62 - 1 ก.ย. 62 14,999 19,499 แสดง - 25 25
30 ส.ค. 62 - 2 ก.ย. 62 14,999 19,499 แสดง - 25 25
5 ก.ย. 62 - 8 ก.ย. 62 13,999 18,499 แสดง - 25 25
6 ก.ย. 62 - 9 ก.ย. 62 14,999 19,499 แสดง - 25 25
12 ก.ย. 62 - 15 ก.ย. 62 14,999 19,499 แสดง - 25 25
13 ก.ย. 62 - 16 ก.ย. 62 14,999 19,499 แสดง - 25 25
19 ก.ย. 62 - 22 ก.ย. 62 14,999 19,499 แสดง - 25 25
20 ก.ย. 62 - 23 ก.ย. 62 14,999 19,499 แสดง - 25 25
26 ก.ย. 62 - 29 ก.ย. 62 14,999 19,499 แสดง - 25 25
27 ก.ย. 62 - 30 ก.ย. 62 14,999 19,499 แสดง - 25 25
3 ต.ค. 62 - 6 ต.ค. 62 13,999 18,499 แสดง - 25 25
4 ต.ค. 62 - 7 ต.ค. 62 14,999 19,499 แสดง - 25 25
5 ต.ค. 62 - 8 ต.ค. 62 14,999 19,499 แสดง - 25 25
10 ต.ค. 62 - 13 ต.ค. 62 14,999 19,499 แสดง - 25 25
11 ต.ค. 62 - 14 ต.ค. 62 16,999 21,499 แสดง - 25 25
12 ต.ค. 62 - 15 ต.ค. 62 16,999 21,499 แสดง - 25 25
17 ต.ค. 62 - 20 ต.ค. 62 14,999 19,499 แสดง - 25 25
18 ต.ค. 62 - 21 ต.ค. 62 14,999 19,499 แสดง - 25 25
19 ต.ค. 62 - 22 ต.ค. 62 14,999 19,499 แสดง - 25 25
20 ต.ค. 62 - 23 ต.ค. 62 14,999 19,499 แสดง - 25 25
24 ต.ค. 62 - 27 ต.ค. 62 14,999 19,499 แสดง - 25 25
25 ต.ค. 62 - 28 ต.ค. 62 14,999 19,499 แสดง - 25 25
26 ต.ค. 62 - 29 ต.ค. 62 14,999 19,499 แสดง - 25 25
31 ต.ค. 62 - 3 พ.ย. 62 14,999 19,499 แสดง - 25 25

รายละเอียดการเดินทาง