ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน

HJT-XW42-S03 HAPPY TOKYO EXCITING 4D2N UPDATE 5/3/19

รหัสทัวร์
SPLT191461

ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน
พักโรงแรม 3 ดาว

เริ่มต้น
15,987 บาท

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ รับได้ Group Size
1 มิ.ย. 62 - 4 มิ.ย. 62 17,999 25,999 แสดง - 2 2
2 มิ.ย. 62 - 5 มิ.ย. 62 17,999 25,999 แสดง - 0 0
3 มิ.ย. 62 - 6 มิ.ย. 62 15,987 23,987 แสดง - 32 34
10 มิ.ย. 62 - 13 มิ.ย. 62 16,999 24,999 แสดง - 32 34
16 มิ.ย. 62 - 19 มิ.ย. 62 17,999 25,999 แสดง - 34 34
17 มิ.ย. 62 - 20 มิ.ย. 62 16,999 24,999 แสดง - 34 34
23 มิ.ย. 62 - 26 มิ.ย. 62 17,999 25,999 แสดง - 34 34
7 ก.ค. 62 - 10 ก.ค. 62 17,999 25,999 แสดง - 34 34
14 ก.ค. 62 - 17 ก.ค. 62 23,999 31,999 แสดง - 34 34
21 ก.ค. 62 - 24 ก.ค. 62 18,999 26,999 แสดง - 34 34
28 ก.ค. 62 - 31 ก.ค. 62 20,999 28,999 แสดง - 34 34
4 ส.ค. 62 - 7 ส.ค. 62 22,999 30,999 แสดง - 34 34
10 ส.ค. 62 - 13 ส.ค. 62 23,999 31,999 แสดง - 34 34
11 ส.ค. 62 - 14 ส.ค. 62 23,999 31,999 แสดง - 34 34
18 ส.ค. 62 - 21 ส.ค. 62 21,999 29,999 แสดง - 34 34
25 ส.ค. 62 - 28 ส.ค. 62 19,999 27,999 แสดง - 34 34
26 ส.ค. 62 - 29 ส.ค. 62 19,999 27,999 แสดง - 34 34
31 ส.ค. 62 - 3 ก.ย. 62 19,999 27,999 แสดง - 34 34

รายละเอียดการเดินทาง