ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน

HJT-XW42-S03 HAPPY โตเกียว EXCITING 4D2N บิน XW

รหัสทัวร์
SPLT191461

ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน
พักโรงแรม 3 ดาว
- วัดอาซากุสะ - โอไดบะ - ชินจุกุ - วัดพระใหญ่ - ชมกันดั้ม
ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว - สนามบินดอนเมือง - สนามบินนาริตะ - วัดอาซากุสะ - ย่านโอไดบะ - Unicorn Gundam - ย่านชินจุกุ - JTC Duty Free - วัดพระใหญ่ Ushiku Daibutsu - Ami Premium Outlet - อิออน ทาวน์ - สนามบินนาริตะ - สนามบินดอนเมือง

SOLD OUT

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆรับได้Group Size
23 มิ.ย. 62 - 26 มิ.ย. 62 17,999 25,999 แสดง - 0 34
Sold Out

รายละเอียดการเดินทาง