ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน

EASY KOREA SUMMER เกาหลี โซล 5วัน3คืน

รหัสทัวร์
SPLT191462

ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
พักโรงแรม 3 ดาว
- หมู่บ้านเทพนิยาย ไชน่าทาวน์ - ONE MOUNT SNOW PARK - ล็อตเต้อควาเรียม ล็อตเต้เวิลด์
- เซ็ทปลาย่าง - คัมจาทัง หรือ Gamjatang - บาบีคิวบุฟเฟ่ต์
- หมู่บ้านเทพนิยาย - China Town - One Mount snow park - ล็อตเต้อควาเรียม ล็อตเต้เวิลด์ - สะพานน้ำพุสายรุ้งบันโพ - COSMETIC SHOP - ดิวตี้ฟรี - คลองซองเกซอน - ช้อปปิ้งเมียงดง - โรงงานสาหร่าย - ทำคิมบับ(ข้าวห่อสารหร่าย) + ชุดฮันบก - ย่านอีแด - มหาวิทยาลัยสตรีอีฮวา - ซุปเปอร์มาเก็ตละลายเงินวอน

เริ่มต้น
13,900 บาท

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆรับได้Group Size
23 ส.ค. 62 - 27 ส.ค. 62 14,900 20,900 แสดง - 30 30
26 ส.ค. 62 - 30 ส.ค. 62 13,900 19,900 แสดง - 30 30
29 ส.ค. 62 - 2 ก.ย. 62 14,900 20,900 แสดง - 30 30
1 ก.ย. 62 - 5 ก.ย. 62 15,900 21,900 แสดง - 30 30
5 ก.ย. 62 - 9 ก.ย. 62 15,900 21,900 แสดง - 30 30
11 ก.ย. 62 - 15 ก.ย. 62 15,900 21,900 แสดง - 30 30
17 ก.ย. 62 - 21 ก.ย. 62 15,900 21,900 แสดง - 30 30
19 ก.ย. 62 - 23 ก.ย. 62 15,900 21,900 แสดง - 30 30
23 ก.ย. 62 - 27 ก.ย. 62 15,900 21,900 แสดง - 30 30
25 ก.ย. 62 - 29 ก.ย. 62 15,900 21,900 แสดง - 30 30
29 ก.ย. 62 - 3 ต.ค. 62 15,900 21,900 แสดง - 30 30

รายละเอียดการเดินทาง