ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน

ต้าดต้าด ฮ่องกง เซินเจิ้น ตงกวน ดิสนีย์เเลนด์ MS MAY

รหัสทัวร์
SPLT191470

ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
พักโรงแรม 3 ดาว

SOLD OUT

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆรับได้Group Size
2 พ.ค. 62 - 4 พ.ค. 62 7,997 11,497 แสดง - 30 30
Sold Out
7 พ.ค. 62 - 9 พ.ค. 62 7,997 11,497 แสดง - 30 30
Sold Out
9 พ.ค. 62 - 11 พ.ค. 62 8,998 12,498 แสดง - 30 30
Sold Out
14 พ.ค. 62 - 16 พ.ค. 62 6,996 10,496 แสดง - 30 30
Sold Out
16 พ.ค. 62 - 18 พ.ค. 62 7,997 11,497 แสดง - 30 30
Sold Out
21 พ.ค. 62 - 23 พ.ค. 62 6,996 10,496 แสดง - 30 30
Sold Out
30 พ.ค. 62 - 1 มิ.ย. 62 6,996 10,496 แสดง - 30 30
Sold Out

รายละเอียดการเดินทาง