ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน

PJP14-XW PRO TOKYO FUJI SUMMER SAVE 5วัน3คืน (XW) มิ.ย.-ก.ย. 62

รหัสทัวร์
SPLT191488

ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
พักโรงแรม 3 ดาว

เริ่มต้น
16,999 บาท

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ รับได้ Group Size
1 มิ.ย. 62 - 5 มิ.ย. 62 19,999 28,899 แสดง - 34 34
5 มิ.ย. 62 - 9 มิ.ย. 62 21,999 30,899 แสดง - 34 34
7 มิ.ย. 62 - 11 มิ.ย. 62 20,999 29,899 แสดง - 34 34
8 มิ.ย. 62 - 12 มิ.ย. 62 19,999 28,899 แสดง - 34 34
10 มิ.ย. 62 - 14 มิ.ย. 62 16,999 25,899 แสดง - 34 34
13 มิ.ย. 62 - 17 มิ.ย. 62 21,999 30,899 แสดง - 34 34
14 มิ.ย. 62 - 18 มิ.ย. 62 20,999 29,899 แสดง - 34 34
19 มิ.ย. 62 - 23 มิ.ย. 62 21,999 30,899 แสดง - 34 34
21 มิ.ย. 62 - 25 มิ.ย. 62 21,999 30,899 แสดง - 34 34
27 มิ.ย. 62 - 1 ก.ค. 62 21,999 30,899 แสดง - 34 34
28 มิ.ย. 62 - 2 ก.ค. 62 21,999 30,899 แสดง - 34 34
3 ก.ค. 62 - 7 ก.ค. 62 21,999 30,899 แสดง - 34 34
5 ก.ค. 62 - 9 ก.ค. 62 22,999 31,899 แสดง - 34 34
10 ก.ค. 62 - 14 ก.ค. 62 24,999 33,899 แสดง - 34 34
11 ก.ค. 62 - 15 ก.ค. 62 24,999 33,899 แสดง - 34 34
12 ก.ค. 62 - 16 ก.ค. 62 24,999 33,899 แสดง - 34 34
13 ก.ค. 62 - 17 ก.ค. 62 26,999 35,899 แสดง - 34 34
17 ก.ค. 62 - 21 ก.ค. 62 25,999 34,899 แสดง - 34 34
19 ก.ค. 62 - 23 ก.ค. 62 24,999 33,899 แสดง - 34 34
25 ก.ค. 62 - 29 ก.ค. 62 29,999 38,899 แสดง - 34 34
26 ก.ค. 62 - 30 ก.ค. 62 29,999 38,899 แสดง - 34 34
8 ส.ค. 62 - 12 ส.ค. 62 29,999 38,899 แสดง - 34 34
9 ส.ค. 62 - 13 ส.ค. 62 29,999 38,899 แสดง - 34 34
23 ส.ค. 62 - 27 ส.ค. 62 25,999 34,899 แสดง - 34 34
30 ส.ค. 62 - 3 ก.ย. 62 23,999 32,899 แสดง - 34 34
6 ก.ย. 62 - 10 ก.ย. 62 22,999 31,899 แสดง - 34 34
13 ก.ย. 62 - 17 ก.ย. 62 22,999 31,899 แสดง - 34 34
20 ก.ย. 62 - 24 ก.ย. 62 22,999 31,899 แสดง - 34 34
25 ก.ย. 62 - 29 ก.ย. 62 23,999 32,899 แสดง - 34 34

รายละเอียดการเดินทาง