ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน

EASY FANTASTIC TURKEY (MAY - JUN 19) บินตรง TK พักโรงแรม 5 ดาว

รหัสทัวร์
SPLT191490

ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน
พักโรงแรม 5 ดาว

เริ่มต้น
28,900 บาท

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ รับได้ Group Size
7 พ.ค. 62 - 15 พ.ค. 62 28,900 37,800 แสดง - 30 30
15 พ.ค. 62 - 23 พ.ค. 62 29,900 38,800 แสดง - 30 30
17 พ.ค. 62 - 25 พ.ค. 62 29,900 38,800 แสดง - 30 30
22 พ.ค. 62 - 30 พ.ค. 62 28,900 37,800 แสดง - 30 30
5 มิ.ย. 62 - 13 มิ.ย. 62 29,900 38,800 แสดง - 30 30
12 มิ.ย. 62 - 20 มิ.ย. 62 29,900 38,800 แสดง - 30 30
19 มิ.ย. 62 - 27 มิ.ย. 62 29,900 38,800 แสดง - 30 30

รายละเอียดการเดินทาง