ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน

เชียงใหม่ ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ เซินเจิ้น

รหัสทัวร์
SPLT191491

ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
พักโรงแรม 3 ดาว

เริ่มต้น
9,889 บาท

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆรับได้Group Size
16 ส.ค. 62 - 18 ส.ค. 62 9,889 15,389 แสดง - 30 30
23 ส.ค. 62 - 25 ส.ค. 62 9,889 15,389 แสดง - 30 30
30 ส.ค. 62 - 1 ก.ย. 62 9,889 15,389 แสดง - 30 30
6 ก.ย. 62 - 8 ก.ย. 62 9,889 15,389 แสดง - 30 30
13 ก.ย. 62 - 15 ก.ย. 62 9,889 15,389 แสดง - 30 30
20 ก.ย. 62 - 22 ก.ย. 62 9,889 15,389 แสดง - 30 30

รายละเอียดการเดินทาง