ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน

เชียงใหม่ ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ เซินเจิ้น

รหัสทัวร์
SPLT191491

ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
พักโรงแรม 3 ดาว

SOLD OUT

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆรับได้Group Size
7 มิ.ย. 62 - 9 มิ.ย. 62 8,998 14,498 แสดง - 30 30
Sold Out
21 มิ.ย. 62 - 23 มิ.ย. 62 9,889 15,389 แสดง - 30 30
Sold Out
5 ก.ค. 62 - 7 ก.ค. 62 9,889 15,389 แสดง - 30 30
Sold Out
16 ส.ค. 62 - 18 ส.ค. 62 9,889 15,389 แสดง - 30 30
Sold Out
23 ส.ค. 62 - 25 ส.ค. 62 9,889 15,389 แสดง - 30 30
Sold Out
30 ส.ค. 62 - 1 ก.ย. 62 9,889 15,389 แสดง - 30 30
Sold Out
6 ก.ย. 62 - 8 ก.ย. 62 9,889 15,389 แสดง - 30 30
Sold Out
13 ก.ย. 62 - 15 ก.ย. 62 9,889 15,389 แสดง - 30 30
Sold Out
20 ก.ย. 62 - 22 ก.ย. 62 9,889 15,389 แสดง - 30 30
Sold Out

รายละเอียดการเดินทาง