ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน

KIX01 โอซาก้า สุดติ่งกระดิ่งแมว 5D2N (JUN-OCT)

รหัสทัวร์
SPLT191494

ระยะเวลา 5 วัน 2 คืน
พักโรงแรม 3 ดาว
- ช้อปปิ้งชินไซบาชิ - ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - วัดคิโยมิสึ
- นาเบะ บุฟเฟ่ต์
ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า โตเกีียว - สนามบินดอนเมือง - สนามบินคันไซ - เมืองเกียวโต - วัดคิโยมิสึ - ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ - อิออน มอลล์ - วันอิสระ - ปราสาทโอซาก้า - ตลาดคุโรมง - ชินไซบาชิ - ร้งกุเอ้าท์เล็ท - สนามบินโอซาก้า - สนามบินดอนเมือง

เริ่มต้น
24,989 บาท

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆรับได้Group Size
25 ต.ค. 62 - 29 ต.ค. 62 24,989 29,489 แสดง - 30 30

รายละเอียดการเดินทาง