ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน

KIX01 โอซาก้า สุดติ่งกระดิ่งแมว 5D2N (JUN-OCT)

รหัสทัวร์
SPLT191494

ระยะเวลา 5 วัน 2 คืน
พักโรงแรม 3 ดาว
- ช้อปปิ้งชินไซบาชิ - ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - วัดคิโยมิสึ
- นาเบะ บุฟเฟ่ต์
ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า โตเกีียว - สนามบินดอนเมือง - สนามบินคันไซ - เมืองเกียวโต - วัดคิโยมิสึ - ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ - อิออน มอลล์ - วันอิสระ - ปราสาทโอซาก้า - ตลาดคุโรมง - ชินไซบาชิ - ร้งกุเอ้าท์เล็ท - สนามบินโอซาก้า - สนามบินดอนเมือง

เริ่มต้น
17,989 บาท

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆรับได้Group Size
28 มิ.ย. 62 - 2 ก.ค. 62 17,989 21,489 แสดง - 30 30
5 ก.ค. 62 - 9 ก.ค. 62 19,989 23,489 แสดง - 30 30
12 ก.ค. 62 - 16 ก.ค. 62 20,989 24,489 แสดง - 30 30
13 ก.ค. 62 - 17 ก.ค. 62 21,989 25,489 แสดง - 30 30
14 ก.ค. 62 - 18 ก.ค. 62 21,989 25,489 แสดง - 30 30
15 ก.ค. 62 - 19 ก.ค. 62 20,989 24,489 แสดง - 30 30
19 ก.ค. 62 - 23 ก.ค. 62 20,989 24,489 แสดง - 30 30
25 ก.ค. 62 - 29 ก.ค. 62 22,989 26,489 แสดง - 30 30
26 ก.ค. 62 - 30 ก.ค. 62 22,989 26,489 แสดง - 30 30
8 ส.ค. 62 - 12 ส.ค. 62 22,989 26,489 แสดง - 30 30
9 ส.ค. 62 - 13 ส.ค. 62 22,989 26,489 แสดง - 30 30
23 ส.ค. 62 - 27 ส.ค. 62 20,989 24,489 แสดง - 30 30
30 ส.ค. 62 - 3 ก.ย. 62 20,989 24,489 แสดง - 30 30
4 ก.ย. 62 - 8 ก.ย. 62 19,989 23,489 แสดง - 30 30
6 ก.ย. 62 - 10 ก.ย. 62 19,989 23,489 แสดง - 30 30
11 ก.ย. 62 - 15 ก.ย. 62 19,989 23,489 แสดง - 30 30
13 ก.ย. 62 - 17 ก.ย. 62 19,989 23,489 แสดง - 30 30
18 ก.ย. 62 - 22 ก.ย. 62 19,989 23,489 แสดง - 30 30
20 ก.ย. 62 - 24 ก.ย. 62 19,989 23,489 แสดง - 30 30
25 ก.ย. 62 - 29 ก.ย. 62 19,989 23,489 แสดง - 30 30
27 ก.ย. 62 - 1 ต.ค. 62 19,989 23,489 แสดง - 30 30
2 ต.ค. 62 - 6 ต.ค. 62 23,989 28,489 แสดง - 30 30
3 ต.ค. 62 - 7 ต.ค. 62 23,989 28,489 แสดง - 30 30
4 ต.ค. 62 - 8 ต.ค. 62 23,989 28,489 แสดง - 30 30
5 ต.ค. 62 - 9 ต.ค. 62 23,989 28,489 แสดง - 30 30
9 ต.ค. 62 - 13 ต.ค. 62 25,989 30,489 แสดง - 30 30
10 ต.ค. 62 - 14 ต.ค. 62 25,989 30,489 แสดง - 30 30
11 ต.ค. 62 - 15 ต.ค. 62 25,989 30,489 แสดง - 30 30
12 ต.ค. 62 - 16 ต.ค. 62 23,989 28,489 แสดง - 30 30
16 ต.ค. 62 - 20 ต.ค. 62 23,989 28,489 แสดง - 30 30
17 ต.ค. 62 - 21 ต.ค. 62 24,989 29,489 แสดง - 30 30
18 ต.ค. 62 - 22 ต.ค. 62 24,989 29,489 แสดง - 30 30
19 ต.ค. 62 - 23 ต.ค. 62 24,989 29,489 แสดง - 30 30
20 ต.ค. 62 - 24 ต.ค. 62 24,989 29,489 แสดง - 30 30
21 ต.ค. 62 - 25 ต.ค. 62 24,989 29,489 แสดง - 30 30
22 ต.ค. 62 - 26 ต.ค. 62 24,989 29,489 แสดง - 30 30
23 ต.ค. 62 - 27 ต.ค. 62 24,989 29,489 แสดง - 30 30
24 ต.ค. 62 - 28 ต.ค. 62 24,989 29,489 แสดง - 30 30
25 ต.ค. 62 - 29 ต.ค. 62 24,989 29,489 แสดง - 30 30

รายละเอียดการเดินทาง