ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน

KIX01 OSAKA สุดติ่งกระดิ่งแมว 5D2N (JUN-OCT)

รหัสทัวร์
SPLT191494

ระยะเวลา 5 วัน 2 คืน
พักโรงแรม 3 ดาว

เริ่มต้น
16,989 บาท

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ รับได้ Group Size
5 มิ.ย. 62 - 9 มิ.ย. 62 16,989 20,489 แสดง - 30 30
7 มิ.ย. 62 - 11 มิ.ย. 62 18,989 22,489 แสดง - 30 30
12 มิ.ย. 62 - 16 มิ.ย. 62 18,989 22,489 แสดง - 30 30
14 มิ.ย. 62 - 18 มิ.ย. 62 18,989 22,489 แสดง - 30 30
19 มิ.ย. 62 - 23 มิ.ย. 62 18,989 22,489 แสดง - 30 30
21 มิ.ย. 62 - 25 มิ.ย. 62 18,989 22,489 แสดง - 30 30
26 มิ.ย. 62 - 30 มิ.ย. 62 18,989 22,489 แสดง - 30 30
28 มิ.ย. 62 - 2 ก.ค. 62 18,989 22,489 แสดง - 30 30
5 ก.ค. 62 - 9 ก.ค. 62 19,989 23,489 แสดง - 30 30
12 ก.ค. 62 - 16 ก.ค. 62 20,989 24,489 แสดง - 30 30
13 ก.ค. 62 - 17 ก.ค. 62 21,989 25,489 แสดง - 30 30
14 ก.ค. 62 - 18 ก.ค. 62 21,989 25,489 แสดง - 30 30
15 ก.ค. 62 - 19 ก.ค. 62 20,989 24,489 แสดง - 30 30
19 ก.ค. 62 - 23 ก.ค. 62 20,989 24,489 แสดง - 30 30
25 ก.ค. 62 - 29 ก.ค. 62 22,989 26,489 แสดง - 30 30
26 ก.ค. 62 - 30 ก.ค. 62 22,989 26,489 แสดง - 30 30
8 ส.ค. 62 - 12 ส.ค. 62 22,989 26,489 แสดง - 30 30
9 ส.ค. 62 - 13 ส.ค. 62 22,989 26,489 แสดง - 30 30
23 ส.ค. 62 - 27 ส.ค. 62 20,989 24,489 แสดง - 30 30
30 ส.ค. 62 - 3 ก.ย. 62 20,989 24,489 แสดง - 30 30
4 ก.ย. 62 - 8 ก.ย. 62 19,989 23,489 แสดง - 30 30
6 ก.ย. 62 - 10 ก.ย. 62 19,989 23,489 แสดง - 30 30
11 ก.ย. 62 - 15 ก.ย. 62 19,989 23,489 แสดง - 30 30
13 ก.ย. 62 - 17 ก.ย. 62 19,989 23,489 แสดง - 30 30
18 ก.ย. 62 - 22 ก.ย. 62 19,989 23,489 แสดง - 30 30
20 ก.ย. 62 - 24 ก.ย. 62 19,989 23,489 แสดง - 30 30
25 ก.ย. 62 - 29 ก.ย. 62 19,989 23,489 แสดง - 30 30
27 ก.ย. 62 - 1 ต.ค. 62 19,989 23,489 แสดง - 30 30
2 ต.ค. 62 - 6 ต.ค. 62 23,989 28,489 แสดง - 30 30
3 ต.ค. 62 - 7 ต.ค. 62 23,989 28,489 แสดง - 30 30
4 ต.ค. 62 - 8 ต.ค. 62 23,989 28,489 แสดง - 30 30
5 ต.ค. 62 - 9 ต.ค. 62 23,989 28,489 แสดง - 30 30
9 ต.ค. 62 - 13 ต.ค. 62 25,989 30,489 แสดง - 30 30
10 ต.ค. 62 - 14 ต.ค. 62 25,989 30,489 แสดง - 30 30
11 ต.ค. 62 - 15 ต.ค. 62 25,989 30,489 แสดง - 30 30
12 ต.ค. 62 - 16 ต.ค. 62 23,989 28,489 แสดง - 30 30
16 ต.ค. 62 - 20 ต.ค. 62 23,989 28,489 แสดง - 30 30
17 ต.ค. 62 - 21 ต.ค. 62 24,989 29,489 แสดง - 30 30
18 ต.ค. 62 - 22 ต.ค. 62 24,989 29,489 แสดง - 30 30
19 ต.ค. 62 - 23 ต.ค. 62 24,989 29,489 แสดง - 30 30
20 ต.ค. 62 - 24 ต.ค. 62 24,989 29,489 แสดง - 30 30
21 ต.ค. 62 - 25 ต.ค. 62 24,989 29,489 แสดง - 30 30
22 ต.ค. 62 - 26 ต.ค. 62 24,989 29,489 แสดง - 30 30
23 ต.ค. 62 - 27 ต.ค. 62 24,989 29,489 แสดง - 30 30
24 ต.ค. 62 - 28 ต.ค. 62 24,989 29,489 แสดง - 30 30
25 ต.ค. 62 - 29 ต.ค. 62 24,989 29,489 แสดง - 30 30

รายละเอียดการเดินทาง