ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน

TSN01 เทียนสิน ปักกิ่ง สะท้านภพ 5วัน3คืน by XJ

รหัสทัวร์
SPLT191495

ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
พักโรงแรม 4 ดาว
- กำแพงเมืองจีน - พระราชวังต้องห้าม - พระราชวังฤดูร้อน - หอบูชาฟ้าเทียนถาน
- พิเศษเป็นปักกิ่ง + ไวน์แดง - อาหารกวางตุ้ง - สุกี้มองโกล
- นครเทียนสิน - นั่งรถไฟความเร็วสูง สู่ เมืองปักกิ่ง - จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังต้องห้าม - โชว์กายกรรมปักกิ่ง - พระราชวังฤดูร้อน - กำแพงเมืองจีนด่านจีหย่งกวน - ถนนคนเดินหวังฝู่จิ่ง - ร้านปี่เซี๊ยะ - ผ่านชมสนามกีฬารังนก - หอบูชาฟ้าเทียนถาน - ตลาดรัสเซีย - นครเทียนสิน

เริ่มต้น
13,989 บาท

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆรับได้Group Size
16 ก.ค. 62 - 20 ก.ค. 62 14,989 19,489 แสดง - 30 30
25 ก.ค. 62 - 29 ก.ค. 62 14,989 19,489 แสดง - 30 30
8 ส.ค. 62 - 12 ส.ค. 62 14,989 19,489 แสดง - 30 30
22 ส.ค. 62 - 26 ส.ค. 62 13,989 18,489 แสดง - 30 30
29 ส.ค. 62 - 2 ก.ย. 62 13,989 18,489 แสดง - 30 30
5 ก.ย. 62 - 9 ก.ย. 62 13,989 18,489 แสดง - 30 30
12 ก.ย. 62 - 16 ก.ย. 62 13,989 18,489 แสดง - 30 30
17 ก.ย. 62 - 21 ก.ย. 62 13,989 18,489 แสดง - 30 30
19 ก.ย. 62 - 23 ก.ย. 62 13,989 18,489 แสดง - 30 30
24 ก.ย. 62 - 28 ก.ย. 62 13,989 18,489 แสดง - 30 30
26 ก.ย. 62 - 30 ก.ย. 62 13,989 18,489 แสดง - 30 30
10 ต.ค. 62 - 14 ต.ค. 62 14,989 19,489 แสดง - 30 30
15 ต.ค. 62 - 19 ต.ค. 62 13,989 18,489 แสดง - 30 30
17 ต.ค. 62 - 21 ต.ค. 62 14,989 19,489 แสดง - 30 30
22 ต.ค. 62 - 26 ต.ค. 62 14,989 19,489 แสดง - 30 30

รายละเอียดการเดินทาง