ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน

DYG02 ZHANGJIAJIE วิหคเหินฟ้า 4วัน2คืน BY CZ

รหัสทัวร์
SPLT191496

ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน
พักโรงแรม 4 ดาว
- สะพานกระจก - ประตูสวรรค์เทียนเหมินซาน - ล่องเรือถ้พมังกรเหลือง - นั่งกระเช้ากอนโดล่า - ถนนคนเดินซีปู๋เจีย
- ล่องเรือถ้พมังกรเหลือง - สะพานแก้วที่ยาวที่สุด - เทียนเหมินซาน - สะพานแก้ว หรือ ทางเดินกระจก - ถนนคนเดินซีปู๋เจีย - จิตรกรรมภาพวาดทราย

เริ่มต้น
11,889 บาท

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆรับได้Group Size
21 ก.ค. 62 - 24 ก.ค. 62 11,889 14,389 แสดง - 30 30
11 ส.ค. 62 - 14 ส.ค. 62 12,889 15,389 แสดง - 30 30
25 ส.ค. 62 - 28 ส.ค. 62 11,889 14,389 แสดง - 30 30
8 ก.ย. 62 - 11 ก.ย. 62 11,889 14,389 แสดง - 30 30
22 ก.ย. 62 - 25 ก.ย. 62 11,889 14,389 แสดง - 30 30
20 ต.ค. 62 - 23 ต.ค. 62 12,889 15,389 แสดง - 30 30

รายละเอียดการเดินทาง