ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน

3 วัน 2 คืน ซื้อ 1 แถม 1 ล่องเรือหรรษา เที่ยวที่มะละกา เฮฮาที่สิงคโปร์

รหัสทัวร์
SPLT191510

ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน

SOLD OUT

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ รับได้ Group Size
10 ก.ค. 62 - 12 ก.ค. 62 13,600 13,600 แสดง - 30 30
Sold Out
24 ก.ค. 62 - 26 ก.ค. 62 13,600 13,600 แสดง - 30 30
Sold Out
7 ส.ค. 62 - 9 ส.ค. 62 13,600 13,600 แสดง - 30 30
Sold Out
21 ส.ค. 62 - 23 ส.ค. 62 13,600 13,600 แสดง - 30 30
Sold Out
4 ก.ย. 62 - 6 ก.ย. 62 13,600 13,600 แสดง - 30 30
Sold Out
18 ก.ย. 62 - 20 ก.ย. 62 16,600 16,600 แสดง - 30 30
Sold Out
9 ต.ค. 62 - 11 ต.ค. 62 13,600 13,600 แสดง - 30 30
Sold Out

รายละเอียดการเดินทาง