ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน

3 วัน 2 คืน ซื้อ 1 แถม 1 ล่องเรือหรรษา เที่ยวที่มะละกา เฮฮาที่สิงคโปร์

รหัสทัวร์
SPLT191510

ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน

เริ่มต้น
13,600 บาท

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆรับได้Group Size
24 ก.ค. 62 - 26 ก.ค. 62 13,600 13,600 แสดง - 30 30
7 ส.ค. 62 - 9 ส.ค. 62 13,600 13,600 แสดง - 30 30
21 ส.ค. 62 - 23 ส.ค. 62 13,600 13,600 แสดง - 30 30
4 ก.ย. 62 - 6 ก.ย. 62 13,600 13,600 แสดง - 30 30
18 ก.ย. 62 - 20 ก.ย. 62 16,600 16,600 แสดง - 30 30
9 ต.ค. 62 - 11 ต.ค. 62 13,600 13,600 แสดง - 30 30

รายละเอียดการเดินทาง