ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน

4 วัน 3 คืน ซื้อ 1 แถม 1 เที่ยว 3 เมืองสุดว้าว..!! ปีนัง ภูเก็ต สิงคโปร์

รหัสทัวร์
SPLT191513

ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน

SOLD OUT

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ รับได้ Group Size
26 พ.ค. 62 - 29 พ.ค. 62 27,700 27,700 แสดง - 30 30
Sold Out
16 มิ.ย. 62 - 19 มิ.ย. 62 27,700 27,700 แสดง - 30 30
Sold Out
21 ก.ค. 62 - 24 ก.ค. 62 23,500 23,500 แสดง - 30 30
Sold Out
18 ส.ค. 62 - 21 ส.ค. 62 23,500 23,500 แสดง - 30 30
Sold Out
15 ก.ย. 62 - 18 ก.ย. 62 23,500 23,500 แสดง - 30 30
Sold Out
27 ต.ค. 62 - 30 ต.ค. 62 23,500 23,500 แสดง - 30 30
Sold Out

รายละเอียดการเดินทาง