ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน

4 วัน 3 คืน ซื้อ 1 แถม 1 เที่ยว 3 เมืองสุดว้าว..!! สิงคโปร์ ปีนัง ลังกาวี

รหัสทัวร์
SPLT191514

ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน

SOLD OUT

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ รับได้ Group Size
5 พ.ค. 62 - 8 พ.ค. 62 23,700 23,700 แสดง - 30 30
Sold Out
2 มิ.ย. 62 - 5 มิ.ย. 62 27,900 27,900 แสดง - 30 30
Sold Out
23 มิ.ย. 62 - 26 มิ.ย. 62 23,700 23,700 แสดง - 30 30
Sold Out
7 ก.ค. 62 - 10 ก.ค. 62 23,700 23,700 แสดง - 30 30
Sold Out
4 ส.ค. 62 - 7 ส.ค. 62 23,700 23,700 แสดง - 30 30
Sold Out
1 ก.ย. 62 - 4 ก.ย. 62 23,700 23,700 แสดง - 30 30
Sold Out
6 ต.ค. 62 - 9 ต.ค. 62 23,700 23,700 แสดง - 30 30
Sold Out

รายละเอียดการเดินทาง