ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน

4 วัน 3 คืน ล่องเรือปีนัง ลังกาวี สิงคโปร์ รวมตั๋วเครื่องบิน ทัวร์และหัวหน้าทัวร์

รหัสทัวร์
SPLT191516

ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน

เริ่มต้น
25,500 บาท

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ รับได้ Group Size
5 พ.ค. 62 - 8 พ.ค. 62 25,500 25,500 แสดง - 30 30
2 มิ.ย. 62 - 5 มิ.ย. 62 25,500 25,500 แสดง - 30 30
7 ก.ค. 62 - 10 ก.ค. 62 25,500 25,500 แสดง - 30 30
4 ส.ค. 62 - 7 ส.ค. 62 25,500 25,500 แสดง - 30 30
1 ก.ย. 62 - 4 ก.ย. 62 25,500 25,500 แสดง - 30 30

รายละเอียดการเดินทาง