ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน

4 วัน 3 คืน ล่องเรือปีนัง ลังกาวี สิงคโปร์ รวมตั๋วเครื่องบิน ทัวร์และหัวหน้าทัวร์

รหัสทัวร์
SPLT191516

ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน

เริ่มต้น
23,500 บาท

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆรับได้Group Size
4 ส.ค. 62 - 7 ส.ค. 62 23,500 23,500 แสดง - 30 30
1 ก.ย. 62 - 4 ก.ย. 62 23,500 23,500 แสดง - 30 30

รายละเอียดการเดินทาง