ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน

ZTSN03 จีน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน เทียนสิน [เลสโก หอมหมื่นลี้] 5D3N

รหัสทัวร์
SPLT191528

ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
พักโรงแรม 4 ดาว

เริ่มต้น
13,999 บาท

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆรับได้Group Size
22 ส.ค. 62 - 26 ส.ค. 62 13,999 19,998 แสดง - 25 25
29 ส.ค. 62 - 2 ก.ย. 62 13,999 19,998 แสดง - 25 25
5 ก.ย. 62 - 9 ก.ย. 62 13,999 19,998 แสดง - 25 25
12 ก.ย. 62 - 16 ก.ย. 62 13,999 19,998 แสดง - 25 25
19 ก.ย. 62 - 23 ก.ย. 62 13,999 19,998 แสดง - 25 25
26 ก.ย. 62 - 30 ก.ย. 62 13,999 19,998 แสดง - 25 25
17 ต.ค. 62 - 21 ต.ค. 62 13,999 19,998 แสดง - 25 25

รายละเอียดการเดินทาง