ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน

EASY WONDERFUL TURKEY (MAY - JUL 19) บิน PS พักโรงแรม 4 ดาว

รหัสทัวร์
SPLT191529

ระยะเวลา 8 วัน 6 คืน
พักโรงแรม 4 ดาว

SOLD OUT

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆรับได้Group Size
3 มิ.ย. 62 - 10 มิ.ย. 62 26,900 35,800 แสดง - 30 30
Sold Out
17 มิ.ย. 62 - 24 มิ.ย. 62 27,900 36,800 แสดง - 30 30
Sold Out
19 ก.ค. 62 - 26 ก.ค. 62 28,900 37,800 แสดง - 30 30
Sold Out
29 ก.ค. 62 - 5 ส.ค. 62 29,900 38,800 แสดง - 30 30
Sold Out

รายละเอียดการเดินทาง