ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน

EASY WONDERFUL TURKEY (MAY - JUL 19) บิน PS พักโรงแรม 4 ดาว

รหัสทัวร์
SPLT191529

ระยะเวลา 8 วัน 6 คืน
พักโรงแรม 4 ดาว

เริ่มต้น
26,900 บาท

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ รับได้ Group Size
13 พ.ค. 62 - 20 พ.ค. 62 28,900 37,800 แสดง - 30 30
27 พ.ค. 62 - 3 มิ.ย. 62 26,900 35,800 แสดง - 30 30
3 มิ.ย. 62 - 10 มิ.ย. 62 27,900 36,800 แสดง - 30 30
17 มิ.ย. 62 - 24 มิ.ย. 62 27,900 36,800 แสดง - 30 30
19 ก.ค. 62 - 26 ก.ค. 62 28,900 37,800 แสดง - 30 30
29 ก.ค. 62 - 5 ส.ค. 62 29,900 38,800 แสดง - 30 30

รายละเอียดการเดินทาง