ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน

เซินเจิ้น ฮ่องกง 4D2N ZH

รหัสทัวร์
SPLT191537

ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน
พักโรงแรม 3 ดาว

เริ่มต้น
5,995 บาท

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ รับได้ Group Size
2 พ.ค. 62 - 5 พ.ค. 62 5,995 9,495 แสดง - 30 30
3 พ.ค. 62 - 6 พ.ค. 62 6,996 10,496 แสดง - 30 30
4 พ.ค. 62 - 7 พ.ค. 62 6,996 10,496 แสดง - 30 30
9 พ.ค. 62 - 12 พ.ค. 62 5,995 9,495 แสดง - 30 30
10 พ.ค. 62 - 13 พ.ค. 62 6,996 10,496 แสดง - 30 30
11 พ.ค. 62 - 14 พ.ค. 62 6,996 10,496 แสดง - 30 30
16 พ.ค. 62 - 19 พ.ค. 62 5,995 9,495 แสดง - 30 30
17 พ.ค. 62 - 20 พ.ค. 62 6,996 10,496 แสดง - 30 30
18 พ.ค. 62 - 21 พ.ค. 62 6,996 10,496 แสดง - 30 30
23 พ.ค. 62 - 26 พ.ค. 62 5,995 9,495 แสดง - 30 30
24 พ.ค. 62 - 27 พ.ค. 62 6,996 10,496 แสดง - 30 30
25 พ.ค. 62 - 28 พ.ค. 62 6,996 10,496 แสดง - 30 30
30 พ.ค. 62 - 2 มิ.ย. 62 5,995 9,495 แสดง - 30 30
31 พ.ค. 62 - 3 มิ.ย. 62 6,996 10,496 แสดง - 30 30
1 มิ.ย. 62 - 4 มิ.ย. 62 6,996 10,496 แสดง - 30 30
6 มิ.ย. 62 - 9 มิ.ย. 62 5,995 9,495 แสดง - 30 30
7 มิ.ย. 62 - 10 มิ.ย. 62 6,996 10,496 แสดง - 30 30
8 มิ.ย. 62 - 11 มิ.ย. 62 6,996 10,496 แสดง - 30 30
13 มิ.ย. 62 - 16 มิ.ย. 62 5,995 9,495 แสดง - 30 30
14 มิ.ย. 62 - 17 มิ.ย. 62 6,996 10,496 แสดง - 30 30
15 มิ.ย. 62 - 18 มิ.ย. 62 6,996 10,496 แสดง - 30 30
20 มิ.ย. 62 - 23 มิ.ย. 62 5,995 9,495 แสดง - 30 30
21 มิ.ย. 62 - 24 มิ.ย. 62 6,996 10,496 แสดง - 30 30
22 มิ.ย. 62 - 25 มิ.ย. 62 6,996 10,496 แสดง - 30 30
27 มิ.ย. 62 - 30 มิ.ย. 62 5,995 9,495 แสดง - 30 30
28 มิ.ย. 62 - 1 ก.ค. 62 6,996 10,496 แสดง - 30 30
29 มิ.ย. 62 - 2 ก.ค. 62 6,996 10,496 แสดง - 30 30

รายละเอียดการเดินทาง