ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน

(VIT-RM01-VZ) ROMANCE VIETNAM_DALAT-MUINE 3 DAYS JUN-OCT 2019

รหัสทัวร์
SPLT191546

ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
พักโรงแรม 5 ดาว

SOLD OUT

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ รับได้Group Size
14 มิ.ย. 62 - 16 มิ.ย. 62 - 8,900 10,800 แสดง - 25 25
Sold Out
28 มิ.ย. 62 - 30 มิ.ย. 62 - 8,900 10,800 แสดง - 25 25
Sold Out
12 ก.ค. 62 - 14 ก.ค. 62 - 8,900 10,800 แสดง - 25 25
Sold Out
26 ก.ค. 62 - 28 ก.ค. 62 - 10,500 12,400 แสดง - 25 25
Sold Out
9 ส.ค. 62 - 11 ส.ค. 62 - 8,900 10,800 แสดง - 25 25
Sold Out
23 ส.ค. 62 - 25 ส.ค. 62 - 8,900 10,800 แสดง - 25 25
Sold Out
6 ก.ย. 62 - 8 ก.ย. 62 - 8,900 10,800 แสดง - 25 25
Sold Out
20 ก.ย. 62 - 22 ก.ย. 62 - 8,900 10,800 แสดง - 25 25
Sold Out

รายละเอียดการเดินทาง