ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน

BT-MMR014_SL มหัศจรรย์..MYANMAR สักการะ 9 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ บิน SL

รหัสทัวร์
SPLT191560

ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน
พักโรงแรม 4 ดาว

SOLD OUT

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆรับได้Group Size
9 มิ.ย. 62 - 10 มิ.ย. 62 6,900 8,900 แสดง - 34 34
Sold Out
16 มิ.ย. 62 - 17 มิ.ย. 62 7,900 9,900 แสดง - 34 34
Sold Out
23 มิ.ย. 62 - 24 มิ.ย. 62 7,900 9,900 แสดง - 34 34
Sold Out
7 ก.ค. 62 - 8 ก.ค. 62 7,900 9,900 แสดง - 34 34
Sold Out
14 ก.ค. 62 - 15 ก.ค. 62 8,900 10,900 แสดง - 34 34
Sold Out
21 ก.ค. 62 - 22 ก.ค. 62 8,900 10,900 แสดง - 34 34
Sold Out
28 ก.ค. 62 - 29 ก.ค. 62 8,900 10,900 แสดง - 34 34
Sold Out
4 ส.ค. 62 - 5 ส.ค. 62 7,900 9,900 แสดง - 34 34
Sold Out
11 ส.ค. 62 - 12 ส.ค. 62 8,900 10,900 แสดง - 34 34
Sold Out
18 ส.ค. 62 - 19 ส.ค. 62 8,900 10,900 แสดง - 34 34
Sold Out
25 ส.ค. 62 - 26 ส.ค. 62 8,900 10,900 แสดง - 34 34
Sold Out
1 ก.ย. 62 - 2 ก.ย. 62 7,900 9,900 แสดง - 34 34
Sold Out
8 ก.ย. 62 - 9 ก.ย. 62 7,900 9,900 แสดง - 34 34
Sold Out
15 ก.ย. 62 - 16 ก.ย. 62 7,900 9,900 แสดง - 34 34
Sold Out
22 ก.ย. 62 - 23 ก.ย. 62 8,900 10,900 แสดง - 34 34
Sold Out
29 ก.ย. 62 - 30 ก.ย. 62 8,900 10,900 แสดง - 34 34
Sold Out

รายละเอียดการเดินทาง