ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน

9DD พม่า ย่างกุ้ง ไหว้พระ 9 วัด 2D1N AUG

รหัสทัวร์
SPLT191572

ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน
พักโรงแรม 3 ดาว

SOLD OUT

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆรับได้Group Size
17 ส.ค. 62 - 18 ส.ค. 62 6,776 8,776 แสดง - 30 30
Sold Out
31 ส.ค. 62 - 1 ก.ย. 62 6,776 8,776 แสดง - 30 30
Sold Out

รายละเอียดการเดินทาง