ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน

HJT-XW42-S02 โตเกียว #หมายเลข1 4D2N

รหัสทัวร์
SPLT191591

ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน
พักโรงแรม 3 ดาว
- USHIKUDAIBUSU - วัดอาซากุสะ - พระใหญ่อุชิกไดบุสึ
ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว - สนามบินดอนเมือง - วัดอาซากุสะ - ย่านโอไดบะ - Unicorn Gundam - ย่านฮาราจุกุ - JTC DUTY FREE - วัดพระใหญ่ USHIKU DAIBUSU - Ami Premium Outlet - อิออน ทาวน์ - สนามบินนาริตะ - สนามบินดอนเมือง

SOLD OUT

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ รับได้Group Size
12 พ.ค. 62 - 15 พ.ค. 62 - 16,876 24,876 แสดง - 2 34
Sold Out
13 พ.ค. 62 - 16 พ.ค. 62 - 16,876 24,876 แสดง - 0 34
Sold Out
18 พ.ค. 62 - 21 พ.ค. 62 - 16,876 24,876 แสดง - 0 34
Sold Out
27 พ.ค. 62 - 30 พ.ค. 62 - 9,657 17,657 แสดง - 6 34
Sold Out

รายละเอียดการเดินทาง