ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน

HJT-XW42-S02 HAPPY TOKYO #หมายเลข1 4D2N

รหัสทัวร์
SPLT191591

ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน
พักโรงแรม 3 ดาว
USHIKUDAIBUSU,วัดอาซากุสะ
ชินจุกุ,โอไดบะ,JTC DUTY FREE,อิออนทาวน์,AMI PREMIUM OUTLET

เริ่มต้น
14,876 บาท

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ รับได้ Group Size
25 พ.ค. 62 - 28 พ.ค. 62 14,876 22,876 แสดง - 23 34
27 พ.ค. 62 - 30 พ.ค. 62 14,876 22,876 แสดง - 13 34

รายละเอียดการเดินทาง