ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน

JXJ88 ทัวร์ญี่ปุ่น สุดโก้ย นาโกย่า ฮาโกเน่ ฟูจิ ชิราคาวาโกะ ทาคายาม่า 5D3N บิน XJ

รหัสทัวร์
SPLT191593

ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
พักโรงแรม 3 ดาว
- พักฟูจิ ออนเซ็น 1 คืน - บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์
- บุฟเฟ่ต์ BBQ Yakiniku - บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์
ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า ฮาโกเน่ ฟูจิ ทาคายาม่า มัตสึโมโต้ - สนามบินดอนเมือง - สนามบินชูบุเซ็นแทรร์ - ทะเลสาบฮามานะ - ฮาโกเน่ - ล่องเรือโจรสลัด - ศาลเจ้าฮาโกเน่ - ออนเซ็น - โอชิโนะฮักไก - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - โออิชิปาร์ค - มัตสึโมโต้ - ปราสาทมัตสึโมโต้ - อิออน มอลล์ - ทาคายาม่า - ทาคายาม่าจินยะ - ซันมาจิซูจิ - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - นาโกย่า - วัดโอสุคันนง - ช้อปปิ้งย่านโอสุ - นาโกย่า - สนามบินซุบุเซ็นแทรร์ - สนามบินดอนเมือง

SOLD OUT

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ รับได้Group Size
12 มิ.ย. 62 - 16 มิ.ย. 62 - 21,888 30,388 แสดง - 25 25
Sold Out
14 มิ.ย. 62 - 18 มิ.ย. 62 - 21,888 30,388 แสดง - 30 25
Sold Out
19 มิ.ย. 62 - 23 มิ.ย. 62 - 22,888 31,388 แสดง - 30 25
Sold Out
21 มิ.ย. 62 - 25 มิ.ย. 62 - 22,888 31,388 แสดง - 30 25
Sold Out
26 มิ.ย. 62 - 30 มิ.ย. 62 - 22,888 31,388 แสดง - 30 30
Sold Out
28 มิ.ย. 62 - 2 ก.ค. 62 - 22,888 31,388 แสดง - 30 30
Sold Out
5 ก.ค. 62 - 9 ก.ค. 62 - 19,888 28,388 แสดง - 30 30
Sold Out
12 ก.ค. 62 - 16 ก.ค. 62 - 24,888 33,388 แสดง - 30 30
Sold Out
19 ก.ค. 62 - 23 ก.ค. 62 - 21,888 30,388 แสดง - 30 30
Sold Out
26 ก.ค. 62 - 30 ก.ค. 62 - 24,888 33,388 แสดง - 30 30
Sold Out
2 ส.ค. 62 - 6 ส.ค. 62 - 19,888 28,388 แสดง - 30 30
Sold Out
21 ส.ค. 62 - 25 ส.ค. 62 - 21,888 30,388 แสดง - 30 30
Sold Out
13 ก.ย. 62 - 17 ก.ย. 62 - 21,888 30,388 แสดง - 30 30
Sold Out
25 ก.ย. 62 - 29 ก.ย. 62 - 21,888 30,388 แสดง - 30 30
Sold Out
4 ต.ค. 62 - 8 ต.ค. 62 - 25,888 34,388 แสดง - 30 30
Sold Out
11 ต.ค. 62 - 15 ต.ค. 62 - 26,888 35,388 แสดง - 30 30
Sold Out
16 ต.ค. 62 - 20 ต.ค. 62 - 26,888 35,388 แสดง - 30 30
Sold Out
18 ต.ค. 62 - 22 ต.ค. 62 - 26,888 35,388 แสดง - 30 30
Sold Out
25 ต.ค. 62 - 29 ต.ค. 62 - 25,888 34,388 แสดง - 30 30
Sold Out
30 ต.ค. 62 - 3 พ.ย. 62 - 25,888 34,388 แสดง - 30 30
Sold Out

รายละเอียดการเดินทาง