ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน

JXJ88 Sugoi Nagoya นาโกย่า ฮาโกเน่ ฟูจิ ชิราคาวาโกะ ทาคายาม่า 5D3N

รหัสทัวร์
SPLT191593

ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
พักโรงแรม 3 ดาว

เริ่มต้น
19,888 บาท

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ รับได้ Group Size
12 มิ.ย. 62 - 16 มิ.ย. 62 21,888 30,388 แสดง - 30 30
14 มิ.ย. 62 - 18 มิ.ย. 62 21,888 30,388 แสดง - 30 30
19 มิ.ย. 62 - 23 มิ.ย. 62 22,888 31,388 แสดง - 30 30
21 มิ.ย. 62 - 25 มิ.ย. 62 22,888 31,388 แสดง - 30 30
26 มิ.ย. 62 - 30 มิ.ย. 62 22,888 31,388 แสดง - 30 30
28 มิ.ย. 62 - 2 ก.ค. 62 22,888 31,388 แสดง - 30 30
5 ก.ค. 62 - 9 ก.ค. 62 19,888 28,388 แสดง - 30 30
12 ก.ค. 62 - 16 ก.ค. 62 24,888 33,388 แสดง - 30 30
19 ก.ค. 62 - 23 ก.ค. 62 21,888 30,388 แสดง - 30 30
26 ก.ค. 62 - 30 ก.ค. 62 24,888 33,388 แสดง - 30 30
2 ส.ค. 62 - 6 ส.ค. 62 19,888 28,388 แสดง - 30 30
21 ส.ค. 62 - 25 ส.ค. 62 21,888 30,388 แสดง - 30 30
28 ส.ค. 62 - 1 ก.ย. 62 21,888 30,388 แสดง - 30 30
13 ก.ย. 62 - 17 ก.ย. 62 21,888 30,388 แสดง - 30 30
25 ก.ย. 62 - 29 ก.ย. 62 21,888 30,388 แสดง - 30 30
4 ต.ค. 62 - 8 ต.ค. 62 25,888 34,388 แสดง - 30 30
11 ต.ค. 62 - 15 ต.ค. 62 26,888 35,388 แสดง - 30 30
16 ต.ค. 62 - 20 ต.ค. 62 26,888 35,388 แสดง - 30 30
18 ต.ค. 62 - 22 ต.ค. 62 26,888 35,388 แสดง - 30 30
25 ต.ค. 62 - 29 ต.ค. 62 25,888 34,388 แสดง - 30 30
30 ต.ค. 62 - 3 พ.ย. 62 25,888 34,388 แสดง - 30 30

รายละเอียดการเดินทาง