ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน

ZIST15 ทัวร์ตุรกี [เลสโก สาวน้อยกุหลาบแดง] 9วัน 6คืน บิน เตอร์กิชแอร์ไลน์

รหัสทัวร์
SPLT191604

ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน
พักโรงแรม 4 ดาว
บินตรงลงอิสตันบูล เยือนดินแดน 2 ทวีป, ชมความงามสวนกุหลาบนานาพันธุ์, พักโรงแรมสไตล์ถ้ำ 1 คืน, ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส, เที่ยวชมเมืองโบราณเฮียราโพลิส
ช้อปปิ้งสุดมันส์ที่จัตุรัสทักษิม, ถ่ายรูปกับม้าไม้เมืองทรอย

SOLD OUT

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆรับได้Group Size
4 พ.ค. 62 - 12 พ.ค. 62 27,999 36,999 แสดง - 30 30
Sold Out
11 พ.ค. 62 - 19 พ.ค. 62 27,999 36,999 แสดง - 31 30
Sold Out
12 พ.ค. 62 - 20 พ.ค. 62 29,999 38,999 แสดง - 31 31
Sold Out
18 พ.ค. 62 - 26 พ.ค. 62 29,999 38,999 แสดง - 31 31
Sold Out
19 พ.ค. 62 - 27 พ.ค. 62 29,999 38,999 แสดง - 31 26
Sold Out
25 พ.ค. 62 - 2 มิ.ย. 62 28,999 37,999 แสดง - 31 31
Sold Out
31 พ.ค. 62 - 8 มิ.ย. 62 28,999 37,999 แสดง - 31 29
Sold Out
1 มิ.ย. 62 - 9 มิ.ย. 62 28,999 37,999 แสดง - 31 18
Sold Out
5 มิ.ย. 62 - 13 มิ.ย. 62 28,999 37,999 แสดง - 31 25
Sold Out
6 มิ.ย. 62 - 14 มิ.ย. 62 28,999 37,999 แสดง - 25 25
Sold Out
7 มิ.ย. 62 - 15 มิ.ย. 62 28,999 37,999 แสดง - 31 25
Sold Out
9 มิ.ย. 62 - 17 มิ.ย. 62 29,999 38,999 แสดง - 31 25
Sold Out
12 มิ.ย. 62 - 20 มิ.ย. 62 28,999 37,999 แสดง - 31 31
Sold Out
13 มิ.ย. 62 - 21 มิ.ย. 62 29,999 38,999 แสดง - 31 31
Sold Out
16 มิ.ย. 62 - 24 มิ.ย. 62 29,999 38,999 แสดง - 31 31
Sold Out
19 มิ.ย. 62 - 27 มิ.ย. 62 28,999 37,999 แสดง - 31 31
Sold Out
20 มิ.ย. 62 - 28 มิ.ย. 62 29,999 38,999 แสดง - 31 31
Sold Out
21 มิ.ย. 62 - 29 มิ.ย. 62 29,999 38,999 แสดง - 31 31
Sold Out
23 มิ.ย. 62 - 1 ก.ค. 62 29,999 38,999 แสดง - 31 31
Sold Out
27 มิ.ย. 62 - 5 ก.ค. 62 29,999 38,999 แสดง - 31 31
Sold Out
28 มิ.ย. 62 - 6 ก.ค. 62 28,999 37,999 แสดง - 31 31
Sold Out
29 มิ.ย. 62 - 7 ก.ค. 62 28,999 37,999 แสดง - 31 31
Sold Out
30 มิ.ย. 62 - 8 ก.ค. 62 28,999 37,999 แสดง - 31 31
Sold Out

รายละเอียดการเดินทาง