ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน

ZIST15 ทัวร์ตุรกี [เลสโก สาวน้อยกุหลาบแดง] 9วัน 6คืน บิน เตอร์กิชแอร์ไลน์

รหัสทัวร์
SPLT191604

พักโรงแรม 4 ดาว
บินตรงลงอิสตันบูล เยือนดินแดน 2 ทวีป, ชมความงามสวนกุหลาบนานาพันธุ์, พักโรงแรมสไตล์ถ้ำ 1 คืน, ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส, เที่ยวชมเมืองโบราณเฮียราโพลิส
ช้อปปิ้งสุดมันส์ที่จัตุรัสทักษิม, ถ่ายรูปกับม้าไม้เมืองทรอย

SOLD OUT

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ราคาอื่นๆ รับได้ Group Size

รายละเอียดการเดินทาง