ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน

HJH-XJ42-A02 HAPPY ฮอกไกโด เฉียบ 4วัน 2คืน BY XJ

รหัสทัวร์
SPLT191615

ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน
วันแรก สนามบินดอนเมือง (-- / -- / --) วันที่สอง สนามบินชิโตเซะ - เมืองอาซาฮิคาวา - โทมิตะ ฟาร์ม – ซิกิไซโนะโอกะฟาร์ม – ซัปโปโร วันที่สาม โอตารุ - คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - ทานุกิโคจิ - DUTY FREE (B /อิสระ/D) วันที่สี่ สนามบินชิโตเซะ– สนามบินดอนเมือง
เมนู ชาบู ขาปู บุฟเฟ่ต์
คลองโอตารุ , พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี , ทานุกิโคจิ

SOLD OUT

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆรับได้Group Size
1 มิ.ย. 62 - 4 มิ.ย. 62 17,876 25,776 แสดง - 0 34
Sold Out
8 มิ.ย. 62 - 11 มิ.ย. 62 19,876 27,776 แสดง - 0 34
Sold Out
22 มิ.ย. 62 - 25 มิ.ย. 62 16,876 24,776 แสดง - 0 34
Sold Out
13 ก.ค. 62 - 16 ก.ค. 62 21,876 29,776 แสดง - 0 34
Sold Out
20 ก.ค. 62 - 23 ก.ค. 62 21,876 29,776 แสดง - 0 34
Sold Out
27 ก.ค. 62 - 30 ก.ค. 62 23,876 31,776 แสดง - 0 34
Sold Out
3 ส.ค. 62 - 6 ส.ค. 62 17,999 25,899 แสดง - 0 25
Sold Out

รายละเอียดการเดินทาง