ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน

HJH-XJ42-A02 HAPPY ฮอกไกโด เฉียบ 4วัน 2คืน BY XJ

รหัสทัวร์
SPLT191615

ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน
วันแรก สนามบินดอนเมือง (-- / -- / --) วันที่สอง สนามบินชิโตเซะ - เมืองอาซาฮิคาวา - โทมิตะ ฟาร์ม – ซิกิไซโนะโอกะฟาร์ม – ซัปโปโร วันที่สาม โอตารุ - คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - ทานุกิโคจิ - DUTY FREE (B /อิสระ/D) วันที่สี่ สนามบินชิโตเซะ– สนามบินดอนเมือง
เมนู ชาบู ขาปู บุฟเฟ่ต์
คลองโอตารุ , พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี , ทานุกิโคจิ

เริ่มต้น
16,876 บาท

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆรับได้Group Size
22 มิ.ย. 62 - 25 มิ.ย. 62 16,876 24,776 แสดง - 3 34
24 มิ.ย. 62 - 27 มิ.ย. 62 16,876 24,776 แสดง - Waitlist 34
13 ก.ค. 62 - 16 ก.ค. 62 21,876 29,776 แสดง - 0 34
Sold Out
20 ก.ค. 62 - 23 ก.ค. 62 21,876 29,776 แสดง - 7 34
27 ก.ค. 62 - 30 ก.ค. 62 23,876 31,776 แสดง - 21 34
3 ส.ค. 62 - 6 ส.ค. 62 22,876 30,776 แสดง - 29 34
10 ส.ค. 62 - 13 ส.ค. 62 23,876 31,776 แสดง - 34 34
24 ส.ค. 62 - 27 ส.ค. 62 22,876 30,776 แสดง - 34 34

รายละเอียดการเดินทาง