ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน

(RGN-PM03-FD) PRAY MYANMAR 1 DAYS BY FD MAY-SEP 19 PRICE 3499 THB

รหัสทัวร์
SPLT191624


เริ่มต้น
3,499 บาท

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆรับได้Group Size
24 ก.ค. 62 - 24 ก.ค. 62 3,499 3,499 แสดง - 25 25
25 ก.ค. 62 - 25 ก.ค. 62 3,499 3,499 แสดง - 24 24
31 ก.ค. 62 - 31 ก.ค. 62 3,499 3,499 แสดง - 25 25
1 ส.ค. 62 - 1 ส.ค. 62 3,499 3,499 แสดง - 25 25
7 ส.ค. 62 - 7 ส.ค. 62 3,499 3,499 แสดง - 25 25
8 ส.ค. 62 - 8 ส.ค. 62 3,499 3,499 แสดง - 25 25
14 ส.ค. 62 - 14 ส.ค. 62 3,499 3,499 แสดง - 25 25
15 ส.ค. 62 - 15 ส.ค. 62 3,499 3,499 แสดง - 25 25
21 ส.ค. 62 - 21 ส.ค. 62 3,499 3,499 แสดง - 25 25
22 ส.ค. 62 - 22 ส.ค. 62 3,499 3,499 แสดง - 25 25
28 ส.ค. 62 - 28 ส.ค. 62 3,499 3,499 แสดง - 25 25
29 ส.ค. 62 - 29 ส.ค. 62 3,499 3,499 แสดง - 25 25
4 ก.ย. 62 - 4 ก.ย. 62 3,499 3,499 แสดง - 25 25
5 ก.ย. 62 - 5 ก.ย. 62 3,499 3,499 แสดง - 25 25
11 ก.ย. 62 - 11 ก.ย. 62 3,499 3,499 แสดง - 25 25
12 ก.ย. 62 - 12 ก.ย. 62 3,499 3,499 แสดง - 25 25
18 ก.ย. 62 - 18 ก.ย. 62 3,499 3,499 แสดง - 25 25
19 ก.ย. 62 - 19 ก.ย. 62 3,499 3,499 แสดง - 25 25
25 ก.ย. 62 - 25 ก.ย. 62 3,499 3,499 แสดง - 25 25
26 ก.ย. 62 - 26 ก.ย. 62 3,499 3,499 แสดง - 25 25

รายละเอียดการเดินทาง