ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน

ทัวร์เกาหลี เกาะเชจู ROMANTIC JEJU IN SEPTEMBER 4D2N

รหัสทัวร์
SPLT191637

ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน
- ทุ่งดอกหญ้า แซ พยอลโอรึม - ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินรูปมังกร
- ซัมกย็อบซัล - แทจีพลูแบ็ก - ซีฟู๊ดนึ่ง
- ทุ่งดอกหญ้า แซ พยอล โอรึม - พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค - ฮัลโหล คิตตี้ เจจู - ภูเขาซองอัค - วัดซันบังซา - ชมดอกหญ้าสีชมพู พิงค์มูลลี่ - หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ - ซอพจิโกจิ - ยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง - พิพิธภัณฑ์แฮนยอ - ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินรูปมังกร - ร้านละลายเงินวอน - ศูนย์เครื่องสำอาง - ดิวตี้ฟรี - ดาวทาวน์เมืองเชจู

SOLD OUT

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆรับได้Group Size
1 ก.ย. 62 - 4 ก.ย. 62 6,999 11,899 แสดง - 0 0
Sold Out
2 ก.ย. 62 - 5 ก.ย. 62 6,999 11,899 แสดง - 0 0
Sold Out
3 ก.ย. 62 - 6 ก.ย. 62 6,999 11,899 แสดง - 0 0
Sold Out
4 ก.ย. 62 - 7 ก.ย. 62 7,299 12,199 แสดง - 0 0
Sold Out
5 ก.ย. 62 - 8 ก.ย. 62 7,599 12,499 แสดง - 0 0
Sold Out
6 ก.ย. 62 - 9 ก.ย. 62 7,599 12,499 แสดง - 0 0
Sold Out
7 ก.ย. 62 - 10 ก.ย. 62 7,299 12,199 แสดง - 0 0
Sold Out
8 ก.ย. 62 - 11 ก.ย. 62 6,999 11,899 แสดง - 0 0
Sold Out
9 ก.ย. 62 - 12 ก.ย. 62 6,999 11,899 แสดง - 0 0
Sold Out
10 ก.ย. 62 - 13 ก.ย. 62 6,999 11,899 แสดง - 0 0
Sold Out
11 ก.ย. 62 - 14 ก.ย. 62 7,299 12,199 แสดง - 0 0
Sold Out
12 ก.ย. 62 - 15 ก.ย. 62 7,599 12,499 แสดง - 0 0
Sold Out
13 ก.ย. 62 - 16 ก.ย. 62 7,599 12,499 แสดง - 0 0
Sold Out
14 ก.ย. 62 - 17 ก.ย. 62 7,299 12,199 แสดง - 0 0
Sold Out
15 ก.ย. 62 - 18 ก.ย. 62 6,999 11,899 แสดง - 0 0
Sold Out
16 ก.ย. 62 - 19 ก.ย. 62 6,999 11,899 แสดง - 0 0
Sold Out
17 ก.ย. 62 - 20 ก.ย. 62 6,999 11,899 แสดง - 0 0
Sold Out
18 ก.ย. 62 - 21 ก.ย. 62 7,299 12,199 แสดง - 0 0
Sold Out
19 ก.ย. 62 - 22 ก.ย. 62 7,599 12,499 แสดง - 0 0
Sold Out
20 ก.ย. 62 - 23 ก.ย. 62 7,599 12,499 แสดง - 0 0
Sold Out
21 ก.ย. 62 - 24 ก.ย. 62 7,299 12,199 แสดง - 0 0
Sold Out
22 ก.ย. 62 - 25 ก.ย. 62 6,999 11,899 แสดง - 0 0
Sold Out
23 ก.ย. 62 - 26 ก.ย. 62 6,999 11,899 แสดง - 0 0
Sold Out
24 ก.ย. 62 - 27 ก.ย. 62 6,999 11,899 แสดง - 0 0
Sold Out
25 ก.ย. 62 - 28 ก.ย. 62 7,299 12,199 แสดง - 0 0
Sold Out
26 ก.ย. 62 - 29 ก.ย. 62 7,599 12,499 แสดง - 0 0
Sold Out
27 ก.ย. 62 - 30 ก.ย. 62 7,599 12,499 แสดง - 0 0
Sold Out
28 ก.ย. 62 - 1 ต.ค. 62 7,299 12,199 แสดง - 0 0
Sold Out
29 ก.ย. 62 - 2 ต.ค. 62 6,999 11,899 แสดง - 0 0
Sold Out
30 ก.ย. 62 - 3 ต.ค. 62 7,299 12,199 แสดง - 0 0
Sold Out

รายละเอียดการเดินทาง