ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน

ทัวร์เกาหลี ROMANTIC JEJU IN OCTOBER 4D2N

รหัสทัวร์
SPLT191638

ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน
- ทุ่งดอกหญ้า แซ พยอลโอรึม - ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินรูปมังกร
- แทจีพลูแบ็ก - ซัมกย็อบซัล
- ทุ่งดอกหญ้า แซ พยอล โอรึม - พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค - ฮัลโหล คิตตี้ เจจู - ภูเขาซองอัค - วัดซันบังซา - ชมดอกหญ้าสีชมพู พิงค์มูลลี่ - หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ - ซอพจิโกจิ - ยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง - พิพิธภัณฑ์แฮนยอ - ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินรูปมังกร - ร้านละลายเงินวอน - ศูนย์เครื่องสำอาง - ดิวตี้ฟรี - ดาวทาวน์เมืองเชจู - สวนส้มไร้เม็ด

SOLD OUT

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆรับได้Group Size
1 ต.ค. 62 - 4 ต.ค. 62 7,999 12,899 แสดง - 0 0
Sold Out
2 ต.ค. 62 - 5 ต.ค. 62 8,299 13,199 แสดง - 0 0
Sold Out
3 ต.ค. 62 - 6 ต.ค. 62 8,899 13,799 แสดง - 0 0
Sold Out
4 ต.ค. 62 - 7 ต.ค. 62 8,899 13,799 แสดง - 0 0
Sold Out
5 ต.ค. 62 - 8 ต.ค. 62 8,599 13,499 แสดง - 0 0
Sold Out
6 ต.ค. 62 - 9 ต.ค. 62 8,599 13,499 แสดง - 0 0
Sold Out
7 ต.ค. 62 - 10 ต.ค. 62 8,599 13,499 แสดง - 0 0
Sold Out
8 ต.ค. 62 - 11 ต.ค. 62 8,899 13,799 แสดง - 0 0
Sold Out
9 ต.ค. 62 - 12 ต.ค. 62 9,199 14,099 แสดง - 0 0
Sold Out
10 ต.ค. 62 - 13 ต.ค. 62 11,899 16,799 แสดง - 0 0
Sold Out
11 ต.ค. 62 - 14 ต.ค. 62 14,899 19,799 แสดง - 0 0
Sold Out
12 ต.ค. 62 - 15 ต.ค. 62 9,499 14,399 แสดง - 0 0
Sold Out
13 ต.ค. 62 - 16 ต.ค. 62 9,199 14,099 แสดง - 0 0
Sold Out
14 ต.ค. 62 - 17 ต.ค. 62 8,899 13,799 แสดง - 0 0
Sold Out
15 ต.ค. 62 - 18 ต.ค. 62 8,899 13,799 แสดง - 0 0
Sold Out
16 ต.ค. 62 - 19 ต.ค. 62 9,199 14,099 แสดง - 0 0
Sold Out
17 ต.ค. 62 - 20 ต.ค. 62 9,499 14,399 แสดง - 0 0
Sold Out
18 ต.ค. 62 - 21 ต.ค. 62 9,499 14,399 แสดง - 0 0
Sold Out
20 ต.ค. 62 - 23 ต.ค. 62 9,199 14,099 แสดง - 0 0
Sold Out
21 ต.ค. 62 - 24 ต.ค. 62 9,199 14,099 แสดง - 0 0
Sold Out
22 ต.ค. 62 - 25 ต.ค. 62 10,199 15,099 แสดง - 0 0
Sold Out
23 ต.ค. 62 - 26 ต.ค. 62 9,199 14,099 แสดง - 0 0
Sold Out
24 ต.ค. 62 - 27 ต.ค. 62 9,499 14,399 แสดง - 0 0
Sold Out
25 ต.ค. 62 - 28 ต.ค. 62 9,499 14,399 แสดง - 0 0
Sold Out
26 ต.ค. 62 - 29 ต.ค. 62 9,199 14,099 แสดง - 0 0
Sold Out
27 ต.ค. 62 - 30 ต.ค. 62 8,899 13,799 แสดง - 0 0
Sold Out
28 ต.ค. 62 - 31 ต.ค. 62 8,899 13,799 แสดง - 0 0
Sold Out
29 ต.ค. 62 - 1 พ.ย. 62 8,899 13,799 แสดง - 0 0
Sold Out
30 ต.ค. 62 - 2 พ.ย. 62 9,199 14,099 แสดง - 0 0
Sold Out
31 ต.ค. 62 - 3 พ.ย. 62 9,199 14,099 แสดง - 0 0
Sold Out
15 พ.ย. 62 - 22 ต.ค. 62 9,199 14,099 แสดง - 0 0
Sold Out

รายละเอียดการเดินทาง