ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน

ROMANTIC JEJU IN NOVEMBER ทัวร์เกาหลี เกาะเชจู 4D2N

รหัสทัวร์
SPLT191639

ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน
- ทุ่งดอกหญ้า แซ พยอล โอรึม - สวนส้มไร้เมล็ด - ภูเขาซองอัค
- ซัมกย็อบซัล - ซีฟู๊ดนึ่ง
ทุ่งดอกหญ้า แซ พยอล โอรึม - พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค - สวนส้มไร้เมล็ด- ภูเขาซองอัค - วัดซันบังซา ร้านน้ำมันสน - ชมดอกหญ้าสีชมพู พิงค์มูลลี่ - หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ - ซอพจิโกจิ ยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง - ชายหาดวอลจองรี– ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร - ร้านค้าสมุนไพร ร้านละลายเงินวอน - ศูนย์เครื่องสำอาง - ศูนย์โสม - ดิวตี้ฟรี - ดาวทาวน์เมืองเชจู

SOLD OUT

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆรับได้Group Size
1 พ.ย. 62 - 4 พ.ย. 62 8,899 13,799 แสดง - 0 0
Sold Out
2 พ.ย. 62 - 5 พ.ย. 62 8,599 13,499 แสดง - 0 0
Sold Out
3 พ.ย. 62 - 6 พ.ย. 62 8,299 13,199 แสดง - 0 0
Sold Out
4 พ.ย. 62 - 7 พ.ย. 62 8,299 13,199 แสดง - 0 0
Sold Out
5 พ.ย. 62 - 8 พ.ย. 62 8,299 13,199 แสดง - 0 0
Sold Out
6 พ.ย. 62 - 9 พ.ย. 62 8,599 13,499 แสดง - 0 0
Sold Out
7 พ.ย. 62 - 10 พ.ย. 62 8,899 13,799 แสดง - 0 0
Sold Out
8 พ.ย. 62 - 11 พ.ย. 62 8,899 13,799 แสดง - 0 0
Sold Out
9 พ.ย. 62 - 12 พ.ย. 62 8,599 13,499 แสดง - 0 0
Sold Out
10 พ.ย. 62 - 13 พ.ย. 62 8,299 13,199 แสดง - 0 0
Sold Out
11 พ.ย. 62 - 14 พ.ย. 62 8,299 13,199 แสดง - 0 0
Sold Out
12 พ.ย. 62 - 15 พ.ย. 62 8,299 13,199 แสดง - 0 0
Sold Out
13 พ.ย. 62 - 16 พ.ย. 62 8,599 13,499 แสดง - 0 0
Sold Out
14 พ.ย. 62 - 17 พ.ย. 62 8,899 13,799 แสดง - 0 0
Sold Out
15 พ.ย. 62 - 18 พ.ย. 62 8,899 13,799 แสดง - 0 0
Sold Out
16 พ.ย. 62 - 19 พ.ย. 62 8,599 13,499 แสดง - 0 0
Sold Out
17 พ.ย. 62 - 20 พ.ย. 62 8,299 13,199 แสดง - 0 0
Sold Out
18 พ.ย. 62 - 21 พ.ย. 62 8,299 13,199 แสดง - 0 0
Sold Out
19 พ.ย. 62 - 22 พ.ย. 62 8,299 13,199 แสดง - 0 0
Sold Out
20 พ.ย. 62 - 23 พ.ย. 62 8,599 13,499 แสดง - 0 0
Sold Out
21 พ.ย. 62 - 24 พ.ย. 62 8,899 13,799 แสดง - 0 0
Sold Out
22 พ.ย. 62 - 25 พ.ย. 62 8,899 13,799 แสดง - 0 0
Sold Out
23 พ.ย. 62 - 26 พ.ย. 62 8,599 13,499 แสดง - 0 0
Sold Out
24 พ.ย. 62 - 27 พ.ย. 62 8,299 13,199 แสดง - 0 0
Sold Out
25 พ.ย. 62 - 28 พ.ย. 62 8,299 13,199 แสดง - 0 0
Sold Out
26 พ.ย. 62 - 29 พ.ย. 62 8,299 13,199 แสดง - 0 0
Sold Out
27 พ.ย. 62 - 30 พ.ย. 62 8,599 13,499 แสดง - 0 0
Sold Out
28 พ.ย. 62 - 1 ธ.ค. 62 8,899 13,799 แสดง - 0 0
Sold Out
29 พ.ย. 62 - 2 ธ.ค. 62 8,899 13,799 แสดง - 0 0
Sold Out
30 พ.ย. 62 - 3 ธ.ค. 62 8,599 13,499 แสดง - 0 0
Sold Out

รายละเอียดการเดินทาง