ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน

ROMANTIC JEJU IN DECEMBER เกาหลี เชจู 4D2N

รหัสทัวร์
SPLT191640

ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน
- อุทยานแห่งชาติฮัลลาซาน /ทุ่งดอกหญ้า แซ พยอล โอรึม - สวนส้มไร้เมล็ด - ภูเขาซองอัค
- จิมดัก หรือ ไก่อบซีอิ้ว - ซัมกย็อบซัล อาหารยอดนิยมของเกาหลี - ซีฟู๊ดนึ่ง
- อุทยานแห่งชาติฮัลลาซาน /ทุ่งดอกหญ้า แซ พยอล โอรึม - พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค - สวนส้มไร้เมล็ด - ภูเขาซองอัค - วัดซันบังซา - ร้านน้ำมันสน - ชมดอกทงแบค หรือ ดอกคามิลเลีย - หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ - ชายหาดกวางชิกิ ยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง - พิพิธภัณฑ์แฮนยอ - ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร - ร้านค้าสมุนไพร ซุปเปอร์มาร์เก็ต - ศูนย์เครื่องสำอาง - ศูนย์โสม - ดิวตี้ฟรี - ดาวทาวน์เมืองเชจู

เริ่มต้น
8,899 บาท

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆรับได้Group Size
1 ธ.ค. 62 - 4 ธ.ค. 62 8,899 13,799 แสดง - 0 0
2 ธ.ค. 62 - 5 ธ.ค. 62 9,499 14,399 แสดง - 0 0
3 ธ.ค. 62 - 6 ธ.ค. 62 10,499 15,399 แสดง - 0 0
4 ธ.ค. 62 - 7 ธ.ค. 62 13,499 18,399 แสดง - 0 0
5 ธ.ค. 62 - 8 ธ.ค. 62 11,499 16,399 แสดง - 0 0
6 ธ.ค. 62 - 9 ธ.ค. 62 12,499 17,399 แสดง - 0 0
7 ธ.ค. 62 - 10 ธ.ค. 62 11,499 16,399 แสดง - 0 0
8 ธ.ค. 62 - 11 ธ.ค. 62 9,199 14,099 แสดง - 0 0
9 ธ.ค. 62 - 12 ธ.ค. 62 9,199 14,099 แสดง - 0 0
10 ธ.ค. 62 - 13 ธ.ค. 62 8,899 13,799 แสดง - 0 0
11 ธ.ค. 62 - 14 ธ.ค. 62 9,199 14,099 แสดง - 0 0
12 ธ.ค. 62 - 15 ธ.ค. 62 9,499 14,399 แสดง - 0 0
13 ธ.ค. 62 - 16 ธ.ค. 62 9,499 14,399 แสดง - 0 0
14 ธ.ค. 62 - 17 ธ.ค. 62 9,199 14,099 แสดง - 0 0
15 ธ.ค. 62 - 18 ธ.ค. 62 9,199 14,099 แสดง - 0 0
16 ธ.ค. 62 - 19 ธ.ค. 62 9,199 14,099 แสดง - 0 0
17 ธ.ค. 62 - 20 ธ.ค. 62 9,499 14,399 แสดง - 0 0
18 ธ.ค. 62 - 21 ธ.ค. 62 9,799 14,699 แสดง - 0 0
19 ธ.ค. 62 - 22 ธ.ค. 62 10,099 14,999 แสดง - 0 0
20 ธ.ค. 62 - 23 ธ.ค. 62 10,399 15,299 แสดง - 0 0
21 ธ.ค. 62 - 24 ธ.ค. 62 10,399 15,299 แสดง - 0 0
22 ธ.ค. 62 - 25 ธ.ค. 62 10,699 15,599 แสดง - 0 0
23 ธ.ค. 62 - 26 ธ.ค. 62 10,999 15,899 แสดง - 0 0
24 ธ.ค. 62 - 27 ธ.ค. 62 11,299 16,199 แสดง - 0 0
25 ธ.ค. 62 - 28 ธ.ค. 62 11,599 16,499 แสดง - 0 0
26 ธ.ค. 62 - 29 ธ.ค. 62 14,099 18,999 แสดง - 0 0
27 ธ.ค. 62 - 30 ธ.ค. 62 16,099 20,999 แสดง - 0 0
28 ธ.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62 18,099 22,999 แสดง - 0 0
29 ธ.ค. 62 - 1 ม.ค. 63 19,099 23,999 แสดง - 0 0
30 ธ.ค. 62 - 2 ม.ค. 63 17,099 21,999 แสดง - 0 0
31 ธ.ค. 62 - 3 ม.ค. 63 14,099 18,999 แสดง - 0 0

รายละเอียดการเดินทาง