ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน

ROMANTIC JEJU IN JANUARY 4D2N

รหัสทัวร์
SPLT191641

ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน
- อุทยานแห่งชาติฮัลลาซาน - สวนส้มไร้เมล็ด - ภูเขาซองอัค
- ซัมกย็อบซัล - ซีฟู๊ดนึ่ง
- อุทยานแห่งชาติฮัลลาซาน - พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค - สวนส้มไร้เมล็ด - ภูเขาซองอัค - วัดซันบังซา – ร้านน้ำมันสน - ชมดอกทงแบค หรือ ดอกคามิลเลีย - หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ - ชายหาดกวางชิกิ - ยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง - พิพิธภัณฑ์แฮนยอ -ทุ่งดอกยูเช หรือ ทุ่งดอกเรป - ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร - ร้านค้าสมุนไพร - ซุปเปอร์มาร์เก็ต - ศูนย์เครื่องสำอาง - ศูนย์โสม - ดิวตี้ฟรี - ดาวทาวน์เมืองเชจ

SOLD OUT

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆรับได้Group Size
1 ม.ค. 63 - 4 ม.ค. 63 11,299 16,199 แสดง - 0 0
Sold Out
2 ม.ค. 63 - 5 ม.ค. 63 11,299 16,199 แสดง - 0 0
Sold Out
3 ม.ค. 63 - 6 ม.ค. 63 9,899 14,799 แสดง - 0 0
Sold Out
4 ม.ค. 63 - 7 ม.ค. 63 9,599 14,499 แสดง - 0 0
Sold Out
5 ม.ค. 63 - 8 ม.ค. 63 9,299 14,199 แสดง - 0 0
Sold Out
6 ม.ค. 63 - 9 ม.ค. 63 9,299 14,199 แสดง - 0 0
Sold Out
7 ม.ค. 63 - 10 ม.ค. 63 9,299 14,199 แสดง - 0 0
Sold Out
8 ม.ค. 63 - 11 ม.ค. 63 9,599 14,499 แสดง - 0 0
Sold Out
9 ม.ค. 63 - 12 ม.ค. 63 9,899 14,799 แสดง - 0 0
Sold Out
10 ม.ค. 63 - 13 ม.ค. 63 10,199 15,099 แสดง - 0 0
Sold Out
11 ม.ค. 63 - 14 ม.ค. 63 9,899 14,799 แสดง - 0 0
Sold Out
12 ม.ค. 63 - 15 ม.ค. 63 9,599 14,499 แสดง - 0 0
Sold Out
13 ม.ค. 63 - 16 ม.ค. 63 9,599 14,499 แสดง - 0 0
Sold Out
14 ม.ค. 63 - 17 ม.ค. 63 9,599 14,499 แสดง - 0 0
Sold Out
15 ม.ค. 63 - 18 ม.ค. 63 9,899 14,799 แสดง - 0 0
Sold Out
16 ม.ค. 63 - 19 ม.ค. 63 10,199 15,099 แสดง - 0 0
Sold Out
17 ม.ค. 63 - 20 ม.ค. 63 10,199 15,099 แสดง - 0 0
Sold Out
18 ม.ค. 63 - 21 ม.ค. 63 9,899 14,799 แสดง - 0 0
Sold Out
19 ม.ค. 63 - 22 ม.ค. 63 9,599 14,499 แสดง - 0 0
Sold Out
20 ม.ค. 63 - 23 ม.ค. 63 9,599 14,499 แสดง - 0 0
Sold Out
21 ม.ค. 63 - 24 ม.ค. 63 9,599 14,499 แสดง - 0 0
Sold Out
22 ม.ค. 63 - 25 ม.ค. 63 9,899 14,799 แสดง - 0 0
Sold Out
23 ม.ค. 63 - 26 ม.ค. 63 10,199 15,099 แสดง - 0 0
Sold Out
24 ม.ค. 63 - 27 ม.ค. 63 10,199 15,099 แสดง - 0 0
Sold Out
25 ม.ค. 63 - 28 ม.ค. 63 9,899 14,799 แสดง - 0 0
Sold Out
26 ม.ค. 63 - 29 ม.ค. 63 9,599 14,499 แสดง - 0 0
Sold Out
27 ม.ค. 63 - 30 ม.ค. 63 9,599 14,499 แสดง - 0 0
Sold Out
28 ม.ค. 63 - 31 ม.ค. 63 9,599 14,499 แสดง - 0 0
Sold Out
29 ม.ค. 63 - 1 ก.พ. 63 9,899 14,799 แสดง - 0 0
Sold Out
30 ม.ค. 63 - 2 ก.พ. 63 10,199 15,099 แสดง - 0 0
Sold Out
31 ม.ค. 63 - 3 ก.พ. 63 9,899 14,799 แสดง - 0 0
Sold Out

รายละเอียดการเดินทาง