ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน

ROMANTIC JEJU IN FEBUARY เกาหลี เกาะเชจู 4D2N

รหัสทัวร์
SPLT191642

ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน
- อุทยานแห่งชาติฮัลลาซาน - ภูเขาซองอัค - โชว์กายกรรม
- จิมดัก ไก่อบซีอิ้ว - ซัมกย็อบซัล - แทจีพลูแบ็ก
- อุทยานแห่งชาติฮัลลาซาน - โชว์กายกรรม - ภูเขาซองอัค - วัดซันบังซา - พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค - ร้านน้ำมันสน ทุ่งดอกยูเช หรือ ทุ่งดอกเรป - หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ - ชายหาดกวางชิกิ - ยอดเขาซองซานอิลซุลบง พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ - ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร - ร้านค้าสมุนไพร - ร้านละลายเงินวอน ศูนย์เครื่องสำอาง - ศูนย์โสม - ดิวตี้ฟรี - ดาวทาวน์เมืองเชจู

เริ่มต้น
8,699 บาท

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆรับได้Group Size
1 ก.พ. 63 - 4 ก.พ. 63 9,599 14,499 แสดง - 0 0
2 ก.พ. 63 - 5 ก.พ. 63 9,299 14,199 แสดง - 0 0
3 ก.พ. 63 - 6 ก.พ. 63 9,299 14,199 แสดง - 0 0
4 ก.พ. 63 - 7 ก.พ. 63 9,299 14,199 แสดง - 0 0
5 ก.พ. 63 - 8 ก.พ. 63 9,599 14,499 แสดง - 0 0
6 ก.พ. 63 - 9 ก.พ. 63 13,599 18,499 แสดง - 0 0
7 ก.พ. 63 - 10 ก.พ. 63 15,599 20,499 แสดง - 0 0
8 ก.พ. 63 - 11 ก.พ. 63 9,899 14,799 แสดง - 0 0
9 ก.พ. 63 - 12 ก.พ. 63 9,599 14,499 แสดง - 0 0
10 ก.พ. 63 - 13 ก.พ. 63 9,299 14,199 แสดง - 0 0
11 ก.พ. 63 - 14 ก.พ. 63 9,299 14,199 แสดง - 0 0
12 ก.พ. 63 - 15 ก.พ. 63 9,599 14,499 แสดง - 0 0
13 ก.พ. 63 - 16 ก.พ. 63 9,899 14,799 แสดง - 0 0
14 ก.พ. 63 - 17 ก.พ. 63 9,899 14,799 แสดง - 0 0
15 ก.พ. 63 - 18 ก.พ. 63 9,599 14,499 แสดง - 0 0
16 ก.พ. 63 - 19 ก.พ. 63 9,299 14,199 แสดง - 0 0
17 ก.พ. 63 - 20 ก.พ. 63 9,299 14,199 แสดง - 0 0
18 ก.พ. 63 - 21 ก.พ. 63 9,299 14,199 แสดง - 0 0
19 ก.พ. 63 - 22 ก.พ. 63 9,599 14,499 แสดง - 0 0
20 ก.พ. 63 - 23 ก.พ. 63 9,899 14,799 แสดง - 0 0
21 ก.พ. 63 - 24 ก.พ. 63 9,899 14,799 แสดง - 0 0
22 ก.พ. 63 - 25 ก.พ. 63 9,599 14,499 แสดง - 0 0
23 ก.พ. 63 - 26 ก.พ. 63 8,999 13,899 แสดง - 0 0
24 ก.พ. 63 - 27 ก.พ. 63 8,999 13,899 แสดง - 0 0
25 ก.พ. 63 - 28 ก.พ. 63 8,999 13,899 แสดง - 0 0
26 ก.พ. 63 - 29 ก.พ. 63 9,299 14,199 แสดง - 0 0
27 ก.พ. 63 - 1 มี.ค. 63 9,299 14,199 แสดง - 0 0
28 ก.พ. 63 - 2 มี.ค. 63 9,299 14,199 แสดง - 0 0
29 ก.พ. 63 - 3 มี.ค. 63 8,699 13,599 แสดง - 0 0

รายละเอียดการเดินทาง