ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน

ROMANTIC JEJU IN MARHCH เกาหลี เกาะเชจู 4D2N

รหัสทัวร์
SPLT191644

ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน
- น่ำตกซอนจียอน - ภูเขาซองอัค - พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ
- ซัมกย็อบซัล - แทจีพลูแบ็ก - ซีฟู๊ด
- ฮัลโหล คิตตี้ เจจู - พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค - น้ำตกซอนจียอน - ภูเขาซองอัค - วัดซันบังซา - ร้านน้ำมันสน ชมทุ่งดอกยูเช หรือ ทุ่งดอกเรป - หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ - ชายหาดกวางชิกิ - ยอดเขาซองซานอิลซุลบง พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ - ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร - ร้านค้าสมุนไพร - ร้านละลายเงินวอน ศูนย์เครื่องสำอาง - ศูนย์โสม - ดิวตี้ฟรี - ดาวทาวน์เมืองเชจ

เริ่มต้น
8,099 บาท

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆรับได้Group Size
1 มี.ค. 63 - 4 มี.ค. 63 8,399 13,299 แสดง - 0 0
2 มี.ค. 63 - 5 มี.ค. 63 8,399 13,299 แสดง - 0 0
3 มี.ค. 63 - 6 มี.ค. 63 8,399 13,299 แสดง - 0 0
4 มี.ค. 63 - 7 มี.ค. 63 8,399 13,299 แสดง - 0 0
5 มี.ค. 63 - 8 มี.ค. 63 8,699 13,599 แสดง - 0 0
6 มี.ค. 63 - 9 มี.ค. 63 8,699 13,599 แสดง - 0 0
7 มี.ค. 63 - 10 มี.ค. 63 8,399 13,299 แสดง - 0 0
8 มี.ค. 63 - 11 มี.ค. 63 8,099 12,999 แสดง - 0 0
10 มี.ค. 63 - 13 มี.ค. 63 8,099 12,999 แสดง - 0 0
11 มี.ค. 63 - 14 มี.ค. 63 8,399 13,299 แสดง - 0 0
12 มี.ค. 63 - 15 มี.ค. 63 8,699 13,599 แสดง - 0 0
13 มี.ค. 63 - 16 มี.ค. 63 8,699 13,599 แสดง - 0 0
14 มี.ค. 63 - 17 มี.ค. 63 8,399 13,299 แสดง - 0 0
15 มี.ค. 63 - 18 มี.ค. 63 8,099 12,999 แสดง - 0 0
16 มี.ค. 63 - 19 มี.ค. 63 8,099 12,999 แสดง - 0 0
17 มี.ค. 63 - 20 มี.ค. 63 8,099 12,999 แสดง - 0 0
18 มี.ค. 63 - 21 มี.ค. 63 8,399 13,299 แสดง - 0 0
19 มี.ค. 63 - 22 มี.ค. 63 8,699 13,599 แสดง - 0 0
20 มี.ค. 63 - 23 มี.ค. 63 8,699 13,599 แสดง - 0 0
21 มี.ค. 63 - 24 มี.ค. 63 8,399 13,299 แสดง - 0 0
22 มี.ค. 63 - 25 มี.ค. 63 8,699 13,599 แสดง - 0 0
23 มี.ค. 63 - 26 มี.ค. 63 8,699 13,599 แสดง - 0 0
24 มี.ค. 63 - 27 มี.ค. 63 8,999 13,899 แสดง - 0 0
25 มี.ค. 63 - 28 มี.ค. 63 9,299 14,199 แสดง - 0 0
26 มี.ค. 63 - 29 มี.ค. 63 9,599 14,499 แสดง - 0 0
27 มี.ค. 63 - 30 มี.ค. 63 9,599 14,499 แสดง - 0 0
28 มี.ค. 63 - 31 มี.ค. 63 9,599 14,499 แสดง - 0 0
29 มี.ค. 63 - 1 เม.ย. 63 9,599 14,499 แสดง - 0 0
30 มี.ค. 63 - 2 เม.ย. 63 9,599 14,499 แสดง - 0 0
31 มี.ค. 63 - 3 เม.ย. 63 9,599 14,499 แสดง - 0 0
17 เม.ย. 63 - 12 มี.ค. 63 8,099 12,999 แสดง - 0 0

รายละเอียดการเดินทาง