ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน

ROMANTIC JEJU IN MAY เกาหลี เกาะเชจู 4D2N

รหัสทัวร์
SPLT191646

ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน
- ยอดเขาซองซานอิลซุลบง - วัดซันบังซา - ภูเขาซองอัค
- ซัมกย็อบซัล - แทจีพลูแบ็ก - ซีฟู๊ดนึ่ง
- ชมต้นฮงกาชินามู - พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค - น้ำตกซอนจียอน - ภูเขาซองอัค - วัดซันบังซา - ร้านน้ำมันสน ชมดอกไฮเดรนเยีย - หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ - ซอพจิโกจิ - ยอดเขาซองซานอิลซุลบง - ชายหาดวอลจองรี ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร - ร้านค้าสมุนไพร - ร้านละลายเงินวอน - ศูนย์เครื่องสำอาง ศูนย์โสม - ดิวตี้ฟรี - ดาวทาวน์เมืองเชจู

เริ่มต้น
7,199 บาท

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆรับได้Group Size
1 พ.ค. 63 - 4 พ.ค. 63 8,699 13,599 แสดง - 0 0
2 พ.ค. 63 - 5 พ.ค. 63 8,399 13,299 แสดง - 0 0
3 พ.ค. 63 - 6 พ.ค. 63 8,399 13,299 แสดง - 0 0
4 พ.ค. 63 - 7 พ.ค. 63 8,399 13,299 แสดง - 0 0
5 พ.ค. 63 - 8 พ.ค. 63 8,399 13,299 แสดง - 0 0
6 พ.ค. 63 - 9 พ.ค. 63 8,099 12,999 แสดง - 0 0
7 พ.ค. 63 - 10 พ.ค. 63 8,099 12,999 แสดง - 0 0
8 พ.ค. 63 - 11 พ.ค. 63 8,099 12,999 แสดง - Waitlist 0
9 พ.ค. 63 - 12 พ.ค. 63 7,799 12,699 แสดง - 0 0
10 พ.ค. 63 - 13 พ.ค. 63 7,499 12,399 แสดง - 0 0
11 พ.ค. 63 - 14 พ.ค. 63 7,499 12,399 แสดง - 0 0
12 พ.ค. 63 - 15 พ.ค. 63 7,499 12,399 แสดง - 0 0
13 พ.ค. 63 - 16 พ.ค. 63 7,799 12,699 แสดง - 0 0
14 พ.ค. 63 - 17 พ.ค. 63 8,099 12,999 แสดง - 0 0
15 พ.ค. 63 - 18 พ.ค. 63 8,099 12,999 แสดง - 0 0
16 พ.ค. 63 - 19 พ.ค. 63 7,799 12,699 แสดง - 0 0
17 พ.ค. 63 - 20 พ.ค. 63 7,499 12,399 แสดง - 0 0
18 พ.ค. 63 - 21 พ.ค. 63 7,499 12,399 แสดง - 0 0
19 พ.ค. 63 - 22 พ.ค. 63 7,799 12,699 แสดง - 0 0
21 พ.ค. 63 - 24 พ.ค. 63 7,799 12,699 แสดง - 0 0
22 พ.ค. 63 - 25 พ.ค. 63 7,799 12,699 แสดง - 0 0
23 พ.ค. 63 - 26 พ.ค. 63 7,499 12,399 แสดง - 0 0
24 พ.ค. 63 - 27 พ.ค. 63 7,199 12,099 แสดง - 0 0
25 พ.ค. 63 - 28 พ.ค. 63 7,199 12,099 แสดง - 0 0
26 พ.ค. 63 - 29 พ.ค. 63 7,199 12,099 แสดง - 0 0
27 พ.ค. 63 - 30 พ.ค. 63 7,499 12,399 แสดง - 0 0
28 พ.ค. 63 - 31 พ.ค. 63 7,799 12,699 แสดง - 0 0
29 พ.ค. 63 - 1 มิ.ย. 63 7,799 12,699 แสดง - 0 0
30 พ.ค. 63 - 2 มิ.ย. 63 7,499 12,399 แสดง - 0 0
31 พ.ค. 63 - 3 มิ.ย. 63 7,199 12,099 แสดง - 0 0
5 มิ.ย. 63 - 23 พ.ค. 63 7,799 12,699 แสดง - 0 0

รายละเอียดการเดินทาง