ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน

ทัวร์เกาหลี HKS-ZE53-SC03 HAPPY KOREA SEORAKSAN SUMMER UPDATE 04/04/62

รหัสทัวร์
SPLT191650

ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ ( - / - / - ) วันที่สอง สนามบินอินชอน – อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน – วัดชินฮึงซา - ไม่รวมกระเช้าไฟฟ้า ( - / L / D ) วันที่สาม ซอรัคซาน - กรุงโซล - ศูนย์โสมเกาหลี – ซากุระเกาหลี (ตามฤดกาล) – ร้านเช่าชุดฮันบก (ไม่รวมค่าเช่าชุด) - พระราชวังเคียงบ็อค - ศูนย์เครื่องสำอางเกาหลี – ย่านฮงแด ( B / L / D ) วันที่สี่ เอเวอร์แลนด์ (รวมตั๋วเครื่องเล่นไม่จำกัดรอบ) – กรุงโซล – ดิวตี้ฟรี หรือ คลองชองเกชอน - เมียงดง ( B / L / อิสระ ) วันที่ห้า น้ำมันสนเข็มแดง – ศูนย์สมุนไพร ฮอกเกนามู - ศูนย์สาหร่าย + เรียนรู้วิธีทำคีมบับ - ล่องเรือ HYUNDAI CRUISE – ฮุนไดเอ้าท์เล็ท –ซุปเปอร์มาเก็ต – สนามบินอินชอน ( B / L / อิสระ)
เมนูจิมดัก (JIMDAK) , เมนูหมูย่างเกาหลีหรือพอร์คคาลบี้ , เมนูโอซัมบุลโกกิ , เมนูปลาย่างเกาหลี
ฮุนไดเอ้าท์เล็ท , ซุปเปอร์มาเก็ต , เมียงดง , ย่านฮงแด , ล่องเรือ HYUNDAI CRUISE

SOLD OUT

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆรับได้Group Size
6 พ.ค. 62 - 10 พ.ค. 62 12,987 17,987 แสดง - 0 25
Sold Out
8 พ.ค. 62 - 12 พ.ค. 62 13,987 18,987 แสดง - 0 24
Sold Out
11 พ.ค. 62 - 15 พ.ค. 62 12,987 17,987 แสดง - 0 24
Sold Out
13 พ.ค. 62 - 17 พ.ค. 62 11,876 16,876 แสดง - 0 24
Sold Out
15 พ.ค. 62 - 19 พ.ค. 62 9,999 14,999 แสดง - 4 23
Sold Out
18 พ.ค. 62 - 22 พ.ค. 62 12,876 17,876 แสดง - 0 24
Sold Out
20 พ.ค. 62 - 24 พ.ค. 62 7,876 12,876 แสดง - 8 24
Sold Out
22 พ.ค. 62 - 26 พ.ค. 62 7,877 12,877 แสดง - 0 24
Sold Out
24 พ.ค. 62 - 28 พ.ค. 62 7,876 12,876 แสดง - 0 24
Sold Out
25 พ.ค. 62 - 29 พ.ค. 62 9,876 14,876 แสดง - 0 24
Sold Out
27 พ.ค. 62 - 31 พ.ค. 62 6,996 11,996 แสดง - 1 24
Sold Out
29 พ.ค. 62 - 2 มิ.ย. 62 8,876 13,876 แสดง - 1 24
Sold Out
31 พ.ค. 62 - 4 มิ.ย. 62 8,876 13,876 แสดง - 0 24
Sold Out
4 มิ.ย. 62 - 8 มิ.ย. 62 7,777 12,777 แสดง - 4 24
Sold Out
5 มิ.ย. 62 - 9 มิ.ย. 62 8,888 13,888 แสดง - 0 24
Sold Out
7 มิ.ย. 62 - 11 มิ.ย. 62 8,876 13,876 แสดง - 0 24
Sold Out
17 มิ.ย. 62 - 21 มิ.ย. 62 7,777 7,777 แสดง - 0 24
Sold Out
19 มิ.ย. 62 - 23 มิ.ย. 62 8,888 13,888 แสดง - 0 24
Sold Out
22 มิ.ย. 62 - 26 มิ.ย. 62 8,888 13,888 แสดง - 0 24
Sold Out

รายละเอียดการเดินทาง