ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน

CNFD403 คุนหมิง หุบเขาทรายเปลี่ยนสี หลัวผิง 4วัน 2คืน

รหัสทัวร์
SPLT191692

ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน
พักโรงแรม 4 ดาว
- หุบเขาทรายเปลี่ยนสี - คุนหมิง นครแห่งใบไม้ผลิ
- คุนหมิง - ลู่เหลียง - หุบเขาทรายเปลี่ยนสี - เมืองหลัวผิง - น้ำตกเก้ามังกร - อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดิน - สวนน้ำตกคุนหมิง - เมืองโบราณกวนตู้

SOLD OUT

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆรับได้Group Size
3 พ.ค. 62 - 6 พ.ค. 62 9,888 13,388 แสดง - 19 19
Sold Out
24 พ.ค. 62 - 27 พ.ค. 62 10,988 14,488 แสดง - 19 20
Sold Out
31 พ.ค. 62 - 3 มิ.ย. 62 7,988 11,488 แสดง - 20 20
Sold Out
14 มิ.ย. 62 - 17 มิ.ย. 62 8,988 12,488 แสดง - 20 20
Sold Out
28 มิ.ย. 62 - 1 ก.ค. 62 8,988 12,488 แสดง - 20 20
Sold Out
26 ก.ค. 62 - 29 ก.ค. 62 9,988 13,488 แสดง - 20 20
Sold Out
9 ส.ค. 62 - 12 ส.ค. 62 10,988 14,488 แสดง - 20 20
Sold Out
6 ก.ย. 62 - 9 ก.ย. 62 8,988 12,488 แสดง - 21 20
Sold Out
13 ก.ย. 62 - 16 ก.ย. 62 8,988 12,488 แสดง - 20 20
Sold Out
20 ก.ย. 62 - 23 ก.ย. 62 8,988 12,488 แสดง - 20 20
Sold Out

รายละเอียดการเดินทาง