ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน

CN8L801 ทัวร์คุนหมิง ลูกเลี่ยง ซินหยี้ 4วัน 3คืน

รหัสทัวร์
SPLT191693

ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
พักโรงแรม 4 ดาว

เริ่มต้น
10,888 บาท

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆรับได้Group Size
26 ก.ย. 62 - 29 ก.ย. 62 10,888 14,388 แสดง - 20 20
3 ต.ค. 62 - 6 ต.ค. 62 10,888 14,388 แสดง - 20 20
11 ต.ค. 62 - 14 ต.ค. 62 11,888 15,388 แสดง - 20 20
17 ต.ค. 62 - 20 ต.ค. 62 10,888 14,388 แสดง - 20 20

รายละเอียดการเดินทาง