ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน

CN8L801 ทัวร์คุนหมิง ลูกเลี่ยง ซินหยี้ 4วัน 3คืน

รหัสทัวร์
SPLT191693

ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
พักโรงแรม 4 ดาว

SOLD OUT

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆรับได้Group Size
6 มิ.ย. 62 - 9 มิ.ย. 62 9,888 13,388 แสดง - 20 20
Sold Out
13 มิ.ย. 62 - 16 มิ.ย. 62 9,888 13,388 แสดง - 20 20
Sold Out
20 มิ.ย. 62 - 23 มิ.ย. 62 9,888 13,388 แสดง - 20 20
Sold Out
27 มิ.ย. 62 - 30 มิ.ย. 62 9,888 13,388 แสดง - 20 20
Sold Out
5 ก.ย. 62 - 8 ก.ย. 62 9,888 13,388 แสดง - 20 20
Sold Out
12 ก.ย. 62 - 15 ก.ย. 62 9,888 13,388 แสดง - 20 20
Sold Out
19 ก.ย. 62 - 22 ก.ย. 62 10,888 14,388 แสดง - 20 20
Sold Out
26 ก.ย. 62 - 29 ก.ย. 62 10,888 14,388 แสดง - 20 20
Sold Out
3 ต.ค. 62 - 6 ต.ค. 62 10,888 14,388 แสดง - 20 20
Sold Out
11 ต.ค. 62 - 14 ต.ค. 62 11,888 15,388 แสดง - 20 20
Sold Out
17 ต.ค. 62 - 20 ต.ค. 62 10,888 14,388 แสดง - 20 20
Sold Out

รายละเอียดการเดินทาง