ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน

TK303 ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล ทรอย ปามุคคาเล่ คัปปาโตเกีย 9วัน 6คืน

รหัสทัวร์
SPLT191695

ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน
พักโรงแรม 4 ดาว

SOLD OUT

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ รับได้ Group Size
5 มิ.ย. 62 - 13 มิ.ย. 62 29,888 37,388 แสดง - 25 31
Sold Out
26 มิ.ย. 62 - 4 ก.ค. 62 29,888 37,388 แสดง - 25 25
Sold Out
24 ก.ค. 62 - 1 ส.ค. 62 33,888 41,388 แสดง - 25 25
Sold Out
7 ส.ค. 62 - 15 ส.ค. 62 35,888 43,388 แสดง - 25 25
Sold Out
28 ส.ค. 62 - 5 ก.ย. 62 34,888 42,388 แสดง - 25 25
Sold Out
11 ก.ย. 62 - 19 ก.ย. 62 34,888 42,388 แสดง - 25 25
Sold Out
25 ก.ย. 62 - 3 ต.ค. 62 34,888 42,388 แสดง - 25 25
Sold Out
2 ต.ค. 62 - 10 ต.ค. 62 35,888 43,388 แสดง - 25 25
Sold Out
30 ต.ค. 62 - 7 พ.ย. 62 35,888 43,388 แสดง - 25 25
Sold Out

รายละเอียดการเดินทาง