ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน

HJT-XW53-V03 HAPPY TOKYO เที่ยวเต็ม 5D3N

รหัสทัวร์
SPLT191722

ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
พักโรงแรม 3 ดาว
เทศกาลFUJI SHIBAZAKURA,โอชิโนะ ฮัคไค,ภูเขาไฟฟูจิ,ล่องเรือหงส์,ฟูจิคิว ไฮแลนด์,วัดอาซากุสะ
ขาปู
ฮาราจุกุ,โอไดบะ

เริ่มต้น
17,987 บาท

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ รับได้ Group Size
4 มิ.ย. 62 - 8 มิ.ย. 62 17,987 25,987 แสดง - 0 40
Sold Out
5 มิ.ย. 62 - 9 มิ.ย. 62 21,999 29,999 แสดง - 34 34
6 มิ.ย. 62 - 10 มิ.ย. 62 21,999 29,999 แสดง - 32 34
11 มิ.ย. 62 - 15 มิ.ย. 62 18,999 26,999 แสดง - 4 34
12 มิ.ย. 62 - 16 มิ.ย. 62 21,999 29,999 แสดง - 34 34
18 มิ.ย. 62 - 22 มิ.ย. 62 18,999 26,999 แสดง - 1 34
19 มิ.ย. 62 - 23 มิ.ย. 62 21,999 29,999 แสดง - 34 34
21 มิ.ย. 62 - 25 มิ.ย. 62 20,999 28,999 แสดง - 18 34
25 มิ.ย. 62 - 29 มิ.ย. 62 18,999 26,999 แสดง - 7 34
26 มิ.ย. 62 - 30 มิ.ย. 62 21,999 29,999 แสดง - 34 34
27 มิ.ย. 62 - 1 ก.ค. 62 21,999 29,999 แสดง - 34 34
28 มิ.ย. 62 - 2 ก.ค. 62 20,999 28,999 แสดง - 34 34
2 ก.ค. 62 - 6 ก.ค. 62 18,999 26,999 แสดง - 29 34
3 ก.ค. 62 - 7 ก.ค. 62 21,999 29,999 แสดง - 34 34
5 ก.ค. 62 - 9 ก.ค. 62 20,999 28,999 แสดง - 34 34
9 ก.ค. 62 - 13 ก.ค. 62 22,999 30,999 แสดง - 34 34
10 ก.ค. 62 - 14 ก.ค. 62 22,999 30,999 แสดง - 34 34
12 ก.ค. 62 - 16 ก.ค. 62 23,999 31,999 แสดง - 34 34
16 ก.ค. 62 - 20 ก.ค. 62 25,999 33,999 แสดง - 34 34
17 ก.ค. 62 - 21 ก.ค. 62 23,999 31,999 แสดง - 34 34
19 ก.ค. 62 - 23 ก.ค. 62 21,999 29,999 แสดง - 34 34
23 ก.ค. 62 - 27 ก.ค. 62 20,999 28,999 แสดง - 32 34
24 ก.ค. 62 - 28 ก.ค. 62 22,999 30,999 แสดง - 34 34
26 ก.ค. 62 - 30 ก.ค. 62 25,999 33,999 แสดง - 34 34
30 ก.ค. 62 - 3 ส.ค. 62 22,999 30,999 แสดง - 34 34
31 ก.ค. 62 - 4 ส.ค. 62 23,999 31,999 แสดง - 34 34
2 ส.ค. 62 - 6 ส.ค. 62 23,999 31,999 แสดง - 34 34
6 ส.ค. 62 - 10 ส.ค. 62 25,999 33,999 แสดง - 34 34
7 ส.ค. 62 - 11 ส.ค. 62 29,999 37,999 แสดง - 34 34
8 ส.ค. 62 - 12 ส.ค. 62 29,999 37,999 แสดง - 34 34
9 ส.ค. 62 - 13 ส.ค. 62 29,999 37,999 แสดง - 34 34
13 ส.ค. 62 - 17 ส.ค. 62 24,999 32,999 แสดง - 34 34
14 ส.ค. 62 - 18 ส.ค. 62 25,999 33,999 แสดง - 34 34
16 ส.ค. 62 - 20 ส.ค. 62 24,999 32,999 แสดง - 34 34
20 ส.ค. 62 - 24 ส.ค. 62 25,999 33,999 แสดง - 34 34
21 ส.ค. 62 - 25 ส.ค. 62 25,999 33,999 แสดง - 34 34
23 ส.ค. 62 - 27 ส.ค. 62 25,999 33,999 แสดง - 34 34
27 ส.ค. 62 - 31 ส.ค. 62 22,999 30,999 แสดง - 34 34
28 ส.ค. 62 - 1 ก.ย. 62 23,999 31,999 แสดง - 34 34
30 ส.ค. 62 - 3 ก.ย. 62 23,999 31,999 แสดง - 34 34

รายละเอียดการเดินทาง