รายละเอียดทัวร์

HJT-XW53-V03 HAPPY โตเกียว เที่ยวเต็ม 5D3N

HJT-XW53-V03 HAPPY โตเกียว เที่ยวเต็ม 5D3N

วันเดินทาง
30 ส.ค. 62 - 3 ก.ย. 62
( 5 วัน 3 คืน )
รหัสทัวร์
SPLT191722

รายละเอียดราคา

{{period.select}} x {{period.title_th}}
({{period.price | number }} บ. / คน)
{{period.select*period.price | number }}
ค่าธรรมเนียมการจองฟรี
รวม {{total.price | number }}
เงินมัดจำ *
( {{deposit | number}} บ. / คน )
{{total.deposit | number }}
ชำระเงินก่อน 19 ส.ค. 62

จำนวนผู้เดินทาง

ห้องพักราคา/ท่านจำนวนรวม
ผู้ใหญ่ (พักห้องคู่)23,999
{{ periodSelected.adults_double.select * periodSelected.adults_double.price | number }}
ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม)23,999
{{ periodSelected.adults_triple.select * periodSelected.adults_triple.price | number }}
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว)31,999
{{ periodSelected.adults_single.select * periodSelected.adults_single.price | number }}
เด็ก (มีเตียง)23,999
{{ periodSelected.child_withbed.select * periodSelected.child_withbed.price | number }}
เด็ก (ไม่มีเตียง)23,999
{{ periodSelected.child_nobed.select * periodSelected.child_nobed.price | number }}
รวม
{{ total.numAdult | number }} ผู้ใหญ่,
{{ total.numChild | number }} เด็ก
{{ total.price | number }} บาท

ข้อมูลผู้สั่งจอง

กรุณากรอกชื่อจริง
กรุณากรอกหมายเลขโทรศัพท์ เพื่อติดต่อกลับ
กรุณากรอกอีเมล เพื่อติดต่อกลับ
รูปแบบอีเมลไม่ถูกต้อง