ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน

ทัวร์จีน บินตรง..จางเจียเจี้ย ขนมจีบเศรษฐี ขุนเขาอวตาร สะพานแก้ว 3 วัน 2 คืน (CZ)

รหัสทัวร์
SPLT191732

ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
พักโรงแรม 4 ดาว
จางเจียเจี้ย-พิพิธภัณฑ์จางเจียเจี้ย-สะพานแก้วจางเจียเจี้ย-อุทยานจางเจียเจี้ย(ขึ้นลิฟท์แก้ว-ลงกระเช้า)-เขาอวตาร-สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง-ถ้ำมังกรเหลือง-จิตรกรรมภาพวาดทราย
เมนูพิเศษ !! เมนูปิ้งย่างสไตล์เกาหลี และ อาหารไทย
อิสระช้อปปิ้ง ถนนคนเดินซีปู้เจีย และ ถนนช้อปปิ้งจางเจียเจี้ย

SOLD OUT

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆรับได้Group Size
16 มิ.ย. 62 - 18 มิ.ย. 62 9,899 12,899 แสดง - 0 19
Sold Out
30 มิ.ย. 62 - 2 ก.ค. 62 9,899 12,899 แสดง - 0 19
Sold Out
7 ก.ค. 62 - 9 ก.ค. 62 9,899 12,899 แสดง - 0 19
Sold Out
21 ก.ค. 62 - 23 ก.ค. 62 10,899 13,899 แสดง - 0 19
Sold Out
15 ก.ย. 62 - 17 ก.ย. 62 10,899 13,899 แสดง - 0 19
Sold Out
13 ต.ค. 62 - 15 ต.ค. 62 12,899 15,899 แสดง - 0 19
Sold Out
27 ต.ค. 62 - 29 ต.ค. 62 11,899 14,899 แสดง - 0 19
Sold Out

รายละเอียดการเดินทาง