ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน

เกาหลี ปูซาน Busan Plus + Special Summer 4D2N

รหัสทัวร์
SPLT191735

ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน
พักโรงแรม 3 ดาว
- หอดูดาวชมซงแด - โบสถ์ Jukseong - หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมซอน
- ชาบู ชาบู - ซัมกย็อบซัล - ซีฟู๊ดนึ่ง
- หอดูดาวชมซงแด - สุสานกษัตริย์แนมุล - พระราชวังดองกุงและทะเลสาบวอลรี - พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเคียงจู - โบสถ์ Jukseong - ล็อตเต้ เอาท์เลท - ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง - วัดแฮดง ยงกุงซา - ศูนย์รวมเครื่องสำอางค์ - หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน - สะพานเดินทะเล - นั่งกระเช้าลอยฟ้า - ปูซานทาวเวอร์ - ดาวทาวน์ - เอเปค เฮ้าส์ - ดิวตี้ฟรี - จุดชมวิว หมู่เกาะออยุคโด - ศูนย์โสม - ร้านสมุนไพร - ร้านละลายเงินวอน

SOLD OUT

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆรับได้Group Size
29 พ.ค. 62 - 1 มิ.ย. 62 9,100 14,000 แสดง - 6 6
Sold Out
30 พ.ค. 62 - 2 มิ.ย. 62 9,400 14,300 แสดง - 6 6
Sold Out
31 พ.ค. 62 - 3 มิ.ย. 62 9,400 14,300 แสดง - 6 6
Sold Out
1 มิ.ย. 62 - 4 มิ.ย. 62 9,100 14,000 แสดง - 6 6
Sold Out
2 มิ.ย. 62 - 5 มิ.ย. 62 8,800 13,700 แสดง - 4 4
Sold Out
3 มิ.ย. 62 - 6 มิ.ย. 62 8,800 13,700 แสดง - 1 1
Sold Out
4 มิ.ย. 62 - 7 มิ.ย. 62 8,800 13,700 แสดง - 6 6
Sold Out
5 มิ.ย. 62 - 8 มิ.ย. 62 9,100 14,000 แสดง - 6 6
Sold Out
6 มิ.ย. 62 - 9 มิ.ย. 62 9,400 14,300 แสดง - 6 6
Sold Out
7 มิ.ย. 62 - 10 มิ.ย. 62 9,400 14,300 แสดง - 6 6
Sold Out
8 มิ.ย. 62 - 11 มิ.ย. 62 9,100 14,000 แสดง - 6 6
Sold Out
9 มิ.ย. 62 - 12 มิ.ย. 62 8,800 13,700 แสดง - 4 4
Sold Out
10 มิ.ย. 62 - 13 มิ.ย. 62 8,800 13,700 แสดง - 6 6
Sold Out
11 มิ.ย. 62 - 14 มิ.ย. 62 8,800 13,700 แสดง - 2 2
Sold Out
12 มิ.ย. 62 - 15 มิ.ย. 62 9,100 14,000 แสดง - 6 6
Sold Out
13 มิ.ย. 62 - 16 มิ.ย. 62 9,400 14,300 แสดง - 6 6
Sold Out
14 มิ.ย. 62 - 17 มิ.ย. 62 9,400 14,300 แสดง - 6 6
Sold Out
15 มิ.ย. 62 - 18 มิ.ย. 62 9,100 14,000 แสดง - 6 6
Sold Out
16 มิ.ย. 62 - 19 มิ.ย. 62 8,800 13,700 แสดง - 4 4
Sold Out
17 มิ.ย. 62 - 20 มิ.ย. 62 8,800 13,700 แสดง - 4 4
Sold Out
18 มิ.ย. 62 - 21 มิ.ย. 62 8,800 13,700 แสดง - 4 4
Sold Out
19 มิ.ย. 62 - 22 มิ.ย. 62 9,100 14,000 แสดง - 6 6
Sold Out
20 มิ.ย. 62 - 23 มิ.ย. 62 9,400 14,300 แสดง - 6 6
Sold Out
21 มิ.ย. 62 - 24 มิ.ย. 62 9,400 14,300 แสดง - 6 6
Sold Out
22 มิ.ย. 62 - 25 มิ.ย. 62 9,100 14,000 แสดง - 6 6
Sold Out
23 มิ.ย. 62 - 26 มิ.ย. 62 8,800 13,700 แสดง - 4 4
Sold Out
24 มิ.ย. 62 - 27 มิ.ย. 62 8,800 13,700 แสดง - 4 4
Sold Out
25 มิ.ย. 62 - 28 มิ.ย. 62 8,800 13,700 แสดง - 4 4
Sold Out
26 มิ.ย. 62 - 29 มิ.ย. 62 9,100 14,000 แสดง - 6 6
Sold Out
27 มิ.ย. 62 - 30 มิ.ย. 62 9,400 14,300 แสดง - 6 6
Sold Out
28 มิ.ย. 62 - 1 ก.ค. 62 9,400 14,300 แสดง - 6 6
Sold Out
29 มิ.ย. 62 - 2 ก.ค. 62 9,100 14,000 แสดง - 6 6
Sold Out
30 มิ.ย. 62 - 3 ก.ค. 62 8,800 13,700 แสดง - 4 4
Sold Out

รายละเอียดการเดินทาง