ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน

(RGN-FF01-8M) เฟี้ยวฟ้าว MYANMAR 2 DAYS 1 NIGHTS (8M)

รหัสทัวร์
SPLT191751

ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน
พักโรงแรม 3 ดาว

SOLD OUT

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆรับได้Group Size
19 พ.ค. 62 - 20 พ.ค. 62 8,499 10,399 แสดง - 24 24
Sold Out
10 ส.ค. 62 - 11 ส.ค. 62 8,499 10,399 แสดง - 20 20
Sold Out
11 ส.ค. 62 - 12 ส.ค. 62 8,499 10,399 แสดง - 20 20
Sold Out

รายละเอียดการเดินทาง