ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน

(RGN-PV01-SL) ไหว้พระ 9 วัด 2 วัน 1 คืน (SL)

รหัสทัวร์
SPLT191800

ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน
พักโรงแรม 5 ดาว

เริ่มต้น
6,299 บาท

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆรับได้Group Size
23 ต.ค. 62 - 24 ต.ค. 62 7,999 9,899 แสดง - 34 34
27 ต.ค. 62 - 28 ต.ค. 62 6,777 8,677 แสดง - 34 34
28 ต.ค. 62 - 29 ต.ค. 62 6,299 8,199 แสดง - 34 34
30 ต.ค. 62 - 31 ต.ค. 62 6,299 8,199 แสดง - 34 34
3 พ.ย. 62 - 4 พ.ย. 62 6,777 8,677 แสดง - 34 34
4 พ.ย. 62 - 5 พ.ย. 62 6,299 8,199 แสดง - 34 34
6 พ.ย. 62 - 7 พ.ย. 62 6,299 8,199 แสดง - 34 34
10 พ.ย. 62 - 11 พ.ย. 62 6,777 8,677 แสดง - 34 34
11 พ.ย. 62 - 12 พ.ย. 62 6,299 8,199 แสดง - 34 34
13 พ.ย. 62 - 14 พ.ย. 62 6,299 8,199 แสดง - 34 34
17 พ.ย. 62 - 18 พ.ย. 62 6,777 8,677 แสดง - 34 34
18 พ.ย. 62 - 19 พ.ย. 62 6,299 8,199 แสดง - 34 34
20 พ.ย. 62 - 21 พ.ย. 62 6,299 8,199 แสดง - 34 34
24 พ.ย. 62 - 25 พ.ย. 62 6,777 8,677 แสดง - 34 34
25 พ.ย. 62 - 26 พ.ย. 62 6,299 8,199 แสดง - 34 34
27 พ.ย. 62 - 28 พ.ย. 62 6,299 8,199 แสดง - 34 34

รายละเอียดการเดินทาง