ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน

FD312 มาเก๊า-ฮ่องกง-จู่ไห่ 3วัน 2คืน

รหัสทัวร์
SPLT191803

ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
พักโรงแรม 3 ดาว

เริ่มต้น
9,888 บาท

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆรับได้Group Size
28 ก.ค. 62 - 30 ก.ค. 62 13,888 17,388 แสดง - 20 20
8 ส.ค. 62 - 10 ส.ค. 62 11,888 15,388 แสดง - 20 20
18 ส.ค. 62 - 20 ส.ค. 62 11,888 15,388 แสดง - 20 20
22 ส.ค. 62 - 24 ส.ค. 62 9,888 13,388 แสดง - 20 20
25 ส.ค. 62 - 27 ส.ค. 62 11,888 15,388 แสดง - 20 20
29 ส.ค. 62 - 31 ส.ค. 62 10,888 14,388 แสดง - 20 20
13 ต.ค. 62 - 15 ต.ค. 62 11,888 15,388 แสดง - 20 20
8 ธ.ค. 62 - 10 ธ.ค. 62 13,888 17,388 แสดง - 20 20
30 ธ.ค. 62 - 1 ม.ค. 63 15,888 19,388 แสดง - 20 20
31 ธ.ค. 62 - 2 ม.ค. 63 15,888 19,388 แสดง - 20 20

รายละเอียดการเดินทาง