ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน

BT-TPE02_SL มหัศจรรย์..TAIPEI

รหัสทัวร์
SPLT191808

ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
พักโรงแรม 4 ดาว

เริ่มต้น
13,900 บาท

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆรับได้Group Size
21 ก.ย. 62 - 25 ก.ย. 62 14,900 18,900 แสดง - 25 25
22 ก.ย. 62 - 26 ก.ย. 62 13,900 17,900 แสดง - 25 25
27 ก.ย. 62 - 1 ต.ค. 62 14,900 18,900 แสดง - 25 25
28 ก.ย. 62 - 2 ต.ค. 62 14,900 18,900 แสดง - 25 25
29 ก.ย. 62 - 3 ต.ค. 62 13,900 17,900 แสดง - 25 25
4 ต.ค. 62 - 8 ต.ค. 62 14,900 18,900 แสดง - 25 25
6 ต.ค. 62 - 10 ต.ค. 62 13,900 17,900 แสดง - 25 25
11 ต.ค. 62 - 15 ต.ค. 62 16,900 20,900 แสดง - 25 25
18 ต.ค. 62 - 22 ต.ค. 62 14,900 18,900 แสดง - 25 25
19 ต.ค. 62 - 23 ต.ค. 62 14,900 18,900 แสดง - 25 25
20 ต.ค. 62 - 24 ต.ค. 62 14,900 18,900 แสดง - 25 25
25 ต.ค. 62 - 29 ต.ค. 62 14,900 18,900 แสดง - 25 25

รายละเอียดการเดินทาง