ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน

BT-TPE02_SL มหัศจรรย์..TAIPEI

รหัสทัวร์
SPLT191808

ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
พักโรงแรม 4 ดาว

SOLD OUT

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆรับได้Group Size
21 มิ.ย. 62 - 25 มิ.ย. 62 14,900 18,900 แสดง - 25 25
Sold Out
28 มิ.ย. 62 - 2 ก.ค. 62 14,900 18,900 แสดง - 25 25
Sold Out
5 ก.ค. 62 - 9 ก.ค. 62 14,900 18,900 แสดง - 25 25
Sold Out
19 ก.ค. 62 - 23 ก.ค. 62 14,900 18,900 แสดง - 25 25
Sold Out
26 ก.ค. 62 - 30 ก.ค. 62 16,900 20,900 แสดง - 25 25
Sold Out
9 ส.ค. 62 - 13 ส.ค. 62 16,900 20,900 แสดง - 25 25
Sold Out
10 ส.ค. 62 - 14 ส.ค. 62 16,900 20,900 แสดง - 25 25
Sold Out
16 ส.ค. 62 - 20 ส.ค. 62 14,900 18,900 แสดง - 25 25
Sold Out
30 ส.ค. 62 - 3 ก.ย. 62 13,900 17,900 แสดง - 25 25
Sold Out
5 ก.ย. 62 - 9 ก.ย. 62 14,900 18,900 แสดง - 25 25
Sold Out
6 ก.ย. 62 - 10 ก.ย. 62 14,900 18,900 แสดง - 25 25
Sold Out
13 ก.ย. 62 - 17 ก.ย. 62 14,900 18,900 แสดง - 25 25
Sold Out
21 ก.ย. 62 - 25 ก.ย. 62 14,900 18,900 แสดง - 25 25
Sold Out
22 ก.ย. 62 - 26 ก.ย. 62 13,900 17,900 แสดง - 25 25
Sold Out
27 ก.ย. 62 - 1 ต.ค. 62 14,900 18,900 แสดง - 25 25
Sold Out
28 ก.ย. 62 - 2 ต.ค. 62 14,900 18,900 แสดง - 25 25
Sold Out
29 ก.ย. 62 - 3 ต.ค. 62 13,900 17,900 แสดง - 25 25
Sold Out
4 ต.ค. 62 - 8 ต.ค. 62 14,900 18,900 แสดง - 25 25
Sold Out
6 ต.ค. 62 - 10 ต.ค. 62 13,900 17,900 แสดง - 25 25
Sold Out
11 ต.ค. 62 - 15 ต.ค. 62 16,900 20,900 แสดง - 25 25
Sold Out
18 ต.ค. 62 - 22 ต.ค. 62 14,900 18,900 แสดง - 25 25
Sold Out
19 ต.ค. 62 - 23 ต.ค. 62 14,900 18,900 แสดง - 25 25
Sold Out
20 ต.ค. 62 - 24 ต.ค. 62 14,900 18,900 แสดง - 25 25
Sold Out
25 ต.ค. 62 - 29 ต.ค. 62 14,900 18,900 แสดง - 25 25
Sold Out

รายละเอียดการเดินทาง