ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน

ทัวร์ตุรกี ดินแดน 2 ทวีป เสน่ห์แห่งตุรกี 6วัน 3คืน บิน มาฮานแอร์

รหัสทัวร์
SPLT191812

ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน
พักโรงแรม 3 ดาว
– BELLY DANCE SHOW - OPTION TOUR ขึ้นบอลลูนชมเมือง – ทะเลสาบเกลือ – OPTION TOUR ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส (BOSPHORUS CRUISE) – สุเหร่าสีน้ำเงิน – พิพิธภัณฑ์พระราชวังท็อปกาปิ
– เมืองอังการา – เมืองคัปปาโดเกีย – หมู่บ้านโบราณอุชิซาร์ – หุบเขาพาซาแบค – หุบเขานกพิราบ – หมู่บ้านอวานอส – โรงงานพรม - โรงงานอัญมณี – เมืองอังการา – สุสานอะตาร์เติร์ก - เมืองอังการา – เมืองอิสตันบูล – จัตุรัสสุลต่านอาห์เมต

เริ่มต้น
22,922 บาท

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆรับได้Group Size
20 ก.ค. 62 - 25 ก.ค. 62 22,922 28,422 แสดง - 30 30
20 ก.ค. 62 - 25 ก.ค. 62 22,922 28,422 แสดง - 30 30

รายละเอียดการเดินทาง