ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน

เสน่ห์แห่งตุรกี ดินแดน 2 ทวีป 6 วัน 3 คืน W5

รหัสทัวร์
SPLT191812

ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน
พักโรงแรม 3 ดาว

เริ่มต้น
19,991 บาท

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ รับได้ Group Size
6 ก.ค. 62 - 11 ก.ค. 62 19,991 25,491 แสดง - 30 30
6 ก.ค. 62 - 11 ก.ค. 62 19,991 25,491 แสดง - 30 30
20 ก.ค. 62 - 25 ก.ค. 62 22,922 28,422 แสดง - 30 30
20 ก.ค. 62 - 25 ก.ค. 62 22,922 28,422 แสดง - 30 30

รายละเอียดการเดินทาง