ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน

NX 1991_มาเก๊า-จูไห่-เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน บิน สายการบินแอร์มาเก๊า

รหัสทัวร์
SPLT191814

ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
พักโรงแรม 3 ดาว
- เมืองจำลองปารีส Parisan - เมืองเวนิสเอเชีย The Venetian - วัดเจ้าแม่กวนอิม
ทัวร์มาเก๊า จูไห่ - สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินมาเก๊า - เมืองจูไห่ - The Lover Road - จูไห่ฟิซเซอร์เกิร์ล - เซินเจิ้น - วัดกวนอู - ร้านหยก - ร้านยางพารา - ร้านบัวหิมะ - จูไห่ - มาเก๊า - โบสถ์เซ็นปอล - ร้านขนม - วัดเจ้าแม่กวนอิม - ผ่านชมเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - แวะถ่ายรูป The Parisian - The Venetian Casino

SOLD OUT

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆรับได้Group Size
7 พ.ค. 62 - 9 พ.ค. 62 1,991 3,500 แสดง - 30 30
Sold Out
8 พ.ค. 62 - 10 พ.ค. 62 1,991 3,500 แสดง - 30 30
Sold Out
25 พ.ค. 62 - 27 พ.ค. 62 3,993 7,493 แสดง - 30 30
Sold Out
26 พ.ค. 62 - 28 พ.ค. 62 2,992 3,500 แสดง - 30 30
Sold Out
1 มิ.ย. 62 - 3 มิ.ย. 62 3,993 7,493 แสดง - 30 30
Sold Out
2 มิ.ย. 62 - 4 มิ.ย. 62 2,992 3,500 แสดง - 30 30
Sold Out
5 มิ.ย. 62 - 7 มิ.ย. 62 1,991 3,500 แสดง - 30 30
Sold Out
6 มิ.ย. 62 - 8 มิ.ย. 62 2,992 3,500 แสดง - 30 30
Sold Out
11 มิ.ย. 62 - 13 มิ.ย. 62 1,991 3,500 แสดง - 30 30
Sold Out
12 มิ.ย. 62 - 14 มิ.ย. 62 1,991 3,500 แสดง - 30 30
Sold Out
15 มิ.ย. 62 - 17 มิ.ย. 62 3,993 7,493 แสดง - 30 30
Sold Out
19 มิ.ย. 62 - 21 มิ.ย. 62 1,991 3,500 แสดง - 30 30
Sold Out
20 มิ.ย. 62 - 22 มิ.ย. 62 2,992 3,500 แสดง - 30 30
Sold Out
22 มิ.ย. 62 - 24 มิ.ย. 62 3,993 7,493 แสดง - 30 30
Sold Out
24 มิ.ย. 62 - 26 มิ.ย. 62 1,991 3,500 แสดง - 30 30
Sold Out
25 มิ.ย. 62 - 27 มิ.ย. 62 1,991 3,500 แสดง - 30 30
Sold Out

รายละเอียดการเดินทาง