ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า HJO-XW53-B03 HAPPY โอซาก้า นาระ วาคายาม่า เกียวโต เที่ยวครบรส 5วัน 3คืน

รหัสทัวร์
SPLT191822

ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
- ป่าไผ่ - ตลาดปลา - ปราสาทโอซาก้า
บุฟเฟ่ต์ BBQ YAKINIKU,บุฟเฟ่ต์ชาบู
ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า - สนามบินดอนเมือง - สนามบินคันไซ - รถไฟทะมะ - ตลาดปลา วาคายาม่า Wakayama kuroshio Fish Market - ย่านชินไซบาชิ - โอซาก้า - ปราสาทโอซาก้า - วัดโทไดจิ - ป่าไผ่ - ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ - Duty Free - วันอิสระ - สนามบินคันไซ - สนามบินดอนเมือง

SOLD OUT

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ รับได้ Group Size
1 มิ.ย. 62 - 5 มิ.ย. 62 19,876 28,776 แสดง - 0 34
Sold Out
5 มิ.ย. 62 - 9 มิ.ย. 62 13,876 22,776 แสดง - 16 34
Sold Out
10 มิ.ย. 62 - 14 มิ.ย. 62 13,999 22,899 แสดง - 0 34
Sold Out
1 ก.ค. 62 - 5 ก.ค. 62 15,999 24,899 แสดง - 0 34
Sold Out
13 ก.ค. 62 - 17 ก.ค. 62 22,987 31,887 แสดง - 0 34
Sold Out

รายละเอียดการเดินทาง