ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน

WWV19_ALASKA 11 DAYS / BR

รหัสทัวร์
SPLT191826

ระยะเวลา 11 วัน 8 คืน

SOLD OUT

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆรับได้Group Size
12 ก.ค. 62 - 22 ก.ค. 62 169,000 234,000 แสดง - 20 20
Sold Out
9 ส.ค. 62 - 19 ส.ค. 62 169,000 234,000 แสดง - 20 20
Sold Out

รายละเอียดการเดินทาง